ผู้โดยสารพีซีแอร์ที่ตกค้างที่เกาหลีใต้ กลับถึงประเทศไทยแล้ว

ผู้โดยสารพีซีแอร์ที่ตกค้างที่เกาหลีใต้ กลับถึงประเทศไทยแล้ว

ผู้โดยสารพีซีแอร์ที่ตกค้างที่เกาหลีใต้ กลับถึงประเทศไทยแล้ว

รูปข่าว : ผู้โดยสารพีซีแอร์ที่ตกค้างที่เกาหลีใต้ กลับถึงประเทศไทยแล้ว

ผู้โดยสารพีซีแอร์ที่ตกค้างที่เกาหลีใต้ กลับถึงประเทศไทยแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ กับสายการบิน พีซีแอร์ เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังบริษัทนำเที่ยวจัดหาตั๋วโดยสารของสายการบินอื่นให้โดยสารแทน

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้จำนวน 104 คน ซึ่งประสบปัญหาสายการบินพีซีแอร์ถูกระงับการบิน เดินทางกลับถึงไทยแล้ว ด้วยสายการบินไทย โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก 3 บริษัทนำเที่ยว ที่เดินทางล่าช้ากว่าหมายกำหนดการ เนื่องจากประสบปัญหาจากสายการบินแห่งนี้

ด้านนางอรสา หิรัญรัตน์พิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ที่ใช้บริการสายการบินพีซีแอร์ กล่าวว่า ในกรุ๊ปทัวร์มีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมด 32 คน ประสบปัญหาตั้งแต่เริ่มเดินทาง ทำให้ต้องหาที่พักในกรุงเทพมหานคร 1 คืน ส่งผลให้กำหนดการเดินทางกลับต้องล่าช้าออกไป ขณะที่บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปัญหาเครื่องบินไม่สามารถเดินทางได้

ส่วนนายสุวิจักขณ์ ปาลถิรวัตร หัวหน้ากลุ่มนักท่องเที่ยวบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง ระบุว่าหลังทราบว่าสายการบินพีซีแอร์ยกเลิกเที่ยวบิน ได้ติดต่อกลับมายังสำนักงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาสายการบินแห่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยลูกทัวร์ส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับ

ทั้งนี้นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ที่เดินทางไปเกาหลีใต้ เตรียมนำข้อมูลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาของสายการบินพีซีแอร์ เสนอเข้าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาถอนใบอนุญาตสายการบินพีซีแอร์ภายในสัปดาห์นี้


กลับขึ้นด้านบน