ชาวเชียงราย ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ชาวเชียงราย ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ชาวเชียงราย ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

รูปข่าว : ชาวเชียงราย ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

ชาวเชียงราย ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันปิยมหาราช

ตัวแทนจากภาคทุกภาคส่วน พร้อมกันวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

ส่วนประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก, กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชโดยพร้อมเพียงกัน

 


กลับขึ้นด้านบน