กระทรวงการคลัง เล็งคุมรายจ่ายรัฐบาล ไม่ให้โตเกินร้อยละ 70

กระทรวงการคลัง เล็งคุมรายจ่ายรัฐบาล ไม่ให้โตเกินร้อยละ 70

กระทรวงการคลัง เล็งคุมรายจ่ายรัฐบาล ไม่ให้โตเกินร้อยละ 70

รูปข่าว : กระทรวงการคลัง เล็งคุมรายจ่ายรัฐบาล ไม่ให้โตเกินร้อยละ 70

กระทรวงการคลัง เล็งคุมรายจ่ายรัฐบาล ไม่ให้โตเกินร้อยละ 70 กระทรวงการคลัง เตรียมปรับหลักเกณฑ์การดูแลรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งบำนาญข้าราชการไม่ให้ขยายตัวมาก เพื่อคุมรายจ่ายของรัฐบาลไม่ให้เกินร้อยละ 70 แตะเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือน ต.ค.นี้

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในระดับที่สมดุลภายในปี 2560 จากปีนี้ที่ขาดดุล 400,000 ล้านบาทลงมาอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทในปี 2556 และปี 2557 ได้ตั้งเป้าขาดดุลงบประมาณลดลงเหลือ 225,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐบาลไม่ให้โตเกินร้อยละ 70 จากปัจจุบันที่ร้อยละ 72-73 โดยจะบริหารจัดการในส่วนของบำนาญข้าราชการไม่ให้เติบโตมากเกินไป เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการที่อยู่ในระบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. มีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ซึ่งกระทรวงฯ จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยอ้างอิงข้อมูลในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้ พร้อมระบุ การดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น เป็น การเตรียมการป้องกันไม่ให้รัฐบาลมีรายจ่ายสูงเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาเหมือน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่กำลังแก้ปัญหานี้

ส่วนแผนเพิ่มรายได้ กระทรวงการคลังจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการขยายฐานภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีที่ดิน ซึ่งจะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน