ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

รูปข่าว : ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช

ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมใจกันจัดพิธีถวายราชสักการะน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาจุฬาลงกรณ์ พระปิยะมหาราช บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมกับร่วมกันวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

ส่วนพสกนิกร ในจังหวัดพิษณุโลก,กำแพงเพชร ,ตาก, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์ และจังหวัดยโสธร ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อถวายความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพียงกัน


กลับขึ้นด้านบน