คลังเตรียมเสนอแก้กฎหมายเงินบำนาญข้าราชการ

คลังเตรียมเสนอแก้กฎหมายเงินบำนาญข้าราชการ

คลังเตรียมเสนอแก้กฎหมายเงินบำนาญข้าราชการ

รูปข่าว : คลังเตรียมเสนอแก้กฎหมายเงินบำนาญข้าราชการ

คลังเตรียมเสนอแก้กฎหมายเงินบำนาญข้าราชการ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแก้ปัญหา ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ที่ได้รับเงินหลังเกษียณ น้อยกว่าผู้ที่ได้ไม่เป็นสมาชิก พร้อมแก้ไขแนวทางการจัดตั้งกองการออมแห่งชาติ เพื่อให้ผู้มีอาชีพอิสระ สะสมเงินเข้ากองทุน ร่วมกับเงินสมทบของรัฐบาล

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ปลายเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้จะแก้ไขอัตราผลตอบแทนของสมาชิก เนื่องจากที่ผ่านมา สมาชิก กบข.ร้องเรียนว่า เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ได้เงินบำนาญน้อยกว่าข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบ ก็จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาในสมัยประชุมหน้า หรือต้นปี 2556

สำหรับแนวทางแก้ไขกฎหมาย จะเปิดทางให้สมาชิก กบข. เลือกแนวทางรับบำนาญได้เมื่อเกษียณอายุราชการว่า จะเลือกรับเงินแบบบำนาญราชการเดิม หรือเลือกแนวทางรับเงินสะสมคืนกับ กบข. ซึ่งหากเลือกระบบบำนาญเดิม จะต้องคืนเงินที่รัฐบาลสะสมให้ในช่วงที่ผ่านมาคืนสู่รัฐ ซึ่งรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนมาดูแล และ กบข.เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอแก้ไขแนวทางการจัดตั้งกองการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีอาชีพอิสระ สะสมเงินเข้ากองทุนร่วมกับเงินสมทบของรัฐบาล รวมถึงมีนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐปล่อยสินเชื่อผู้ที่มีอาชีพอิสระชัดเจน แต่มีรายได้จากบัญชีเงินฝาก ซึ่งได้ทดลองให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยกู้ซื้อบ้านไปแล้วช่วงที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน