เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

รูปข่าว : เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

เครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องยกเลิกการใช้แร่ใยหิน เครือข่ายผู้บริโภค ได้เรียกร้องให้รัฐบาล ยืนยันในมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิดภายในปีนี้ หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยจากการสัมผัสใยหินเพิ่มขึ้นปีละ โรค 1,000 คน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ จะนำข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ขอยืดเวลา ยกเลิกนำเข้าและใช้แร่ใยหินออกไปอย่างน้อย 5 ปี มาหารือกันอีกครั้ง ในวันที่ 25 ต.ค.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายสังคมไทยไร้แร่ใยหิน เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 ที่ให้ยกเลิก นำเข้าและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสทอลในปี 2555 หลังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีความพยายามที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี ยืดเวลายกเลิกนำเข้าและใช้ใยหินจากกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ท่อซิเมนต์ และคลัทช์ ออกไปอย่างน้อย 5 ปี ตามชนิดผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้เครือข่ายเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และสวนทางกับนโยบายการส่งเสริมการดำเนินการอุตสาหกรรมเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคปอดแอสเบสโตซิส และโรคมะเร็งเยื่อหุ้มนี้ เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 คน ลักษณะอาการของโรคคล้ายกับโรคมะเร็งปอด หรือ โรคหลอดลมอุดกั้น ซึ่งหากไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค รวมทั้ง ซักประวัติอย่างละเอียด ก็อาจไม่ทราบ และช้าเกินกว่าจะรักษา ขณะที่หลายประเทศในเอเชียคือ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ได้ยกเลิกการผลิต การใช้ และนำเข้าอย่างเด็ดขาดแล้ว


กลับขึ้นด้านบน