กสทช. เตรียมชี้แจงประมูล 3 จี พรุ่งนี้

กสทช. เตรียมชี้แจงประมูล 3 จี พรุ่งนี้

กสทช. เตรียมชี้แจงประมูล 3 จี พรุ่งนี้

รูปข่าว : กสทช. เตรียมชี้แจงประมูล 3 จี พรุ่งนี้

กสทช. เตรียมชี้แจงประมูล 3 จี พรุ่งนี้ กสทช. เตรียมทำหนังสือเข้าชี้แจง ต่อ ป.ป.ช. และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพรุ่งนี้(24 ต.ค.) ยืนยันการจัดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3 จี เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว

กสทช. จะทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. รวมถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และดีเอสไอ ในวันพรุ่งนี้(24 ต.ค.) ในประเด็นที่รองปลัดกระทรวงการคลัง ทำหนังสือไปยัง ป.ป.ช ทักท้วงกระบวนการจัดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือ 3 จี ว่าไม่ถูกต้อง และทำให้รัฐสูญเสียรายได้มหาศาล

นายสงขลา วิชัยขัทคะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจำ กสทช. ระบุว่า ในหนังสือชี้แจงจะยืนยันว่าขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประมูล ว่าถูกต้องตามกฎหมาย และได้พิจารณาวิธีการประมูลทั้งหมด รวมถึงการกำหนดราคาตั้งต้น อย่างรอบด้านแล้ว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการ ซึ่งก่อนจัดการประมูลได้มีการจำลองการประมูล รวมถึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

ขณะที่ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะนำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดประมูล 3 จี มาหารือ เพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีและตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนหรือไม่

ก่อนหน้านี้มีการคัดค้านประมูล 3 จี จากหลายฝ่าย ทั้งคณะกรรมธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา และ กลุ่มของนายสุริยะใส กตะศิลา ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการจัดประมูล ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือ กฎหมายป้องกันการฮั้วประมูล


กลับขึ้นด้านบน