ภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกใช้แร่ใยหินภายในสิ้นปีนี้

ภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกใช้แร่ใยหินภายในสิ้นปีนี้

ภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกใช้แร่ใยหินภายในสิ้นปีนี้

รูปข่าว : ภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกใช้แร่ใยหินภายในสิ้นปีนี้

ภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกใช้แร่ใยหินภายในสิ้นปีนี้ เครือข่ายสังคมไทยไร้แร่ใยหิน เรียกร้องรัฐบาล ยืนยันในมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิดภายในสิ้นปีนี้ (2555) หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื้อหุ้มปอดจากการสัมผัสแร่ใยหินเพิ่มขึ้นปีละ 1,000 คน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมไทยไร้แร่ใยหิน หรือ T-Ban เรียกร้องรัฐบาลทำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 ยกเลิกการนำเข้าและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสทอลในปี 2555 ที่ทำให้ผู้ได้รับสารสะสมเป็นโรคปอดแอสเบสโตซิส และ โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ขณะที่มีความพยายามของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทำแผนเสนอให้คณะรัฐมนตรียืดเวลาเลิกนำเข้าและใช้ใยหินจากกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ท่อซิเมนต์ และคลัทช์ออกไปทุกชนิดอย่างน้อยอีก 5 ปี ตามชนิดผลิตภัณฑ์

รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า หลายประเทศในเอเชีย อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ได้ยกเลิกการผลิต การใช้ และการนำเข้าแร่ใยหินอย่างเด็ดขาดแล้ว จึงเห็นว่าไทยควรยกเลิกภายในสิ้นปีนี้ (2555)

นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล เลขาธิการสมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแนะนำ ผู้ที่ทำงานในโรงงานที่ใช้แร่ใยหิน ควรมีการตรวจเอ็กซ์เรย์ร่างกายหลังทำงานเป็นเวลา 10 ปี เพื่อหาสารสะสมส่วนแนวทางป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ ควรสวมหน้ากากป้องกันการสูดดมสารเหล่านี้ระหว่างการทำงาน

และในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ทางเครือข่ายจะประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาคัดค้านข้อเสนอ ที่ให้ยืดเวลายกเลิกการนำเข้าและใช้แร่ใยหินออกไปอย่างน้อย 5 ปี


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน