สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50

รูปข่าว : สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศกำลังเย็นลง และกำลังเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเหลือน้ำไว้ใช้ในชลประทานไม่ถึงร้อยละ 50

ดยเฉพาะระดับน้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 30 ของความจุอ่าง เหลือเพียง 290 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องประกาศให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังป้องกันวิกฤตขาดแคลนน้ำ ซึ่งขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วกว่า 500,000 ไร่

ส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยวังผา ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู แห้งเหือดเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแพอาหาร ไม่สามารถนำแพมาเปิดให้บริการลูกค้าได้ ผู้ประกอบการบอกว่าระดับน้ำในปีนี้ลดลงมากกล่าปกติในรอบหลาย 10 ปี

ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านบริเวณสะพานวัดไชโยวรหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้สันดอนทรายทั้งริมแม่น้ำและกลางแม่น้ำหลายจุด โผล่เป็นพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร หลังเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งให้กรมชลประทานสำรองเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ และปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมทั้ง การประเมินและสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที


กลับขึ้นด้านบน