เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ยื่นหนังสือต่อก.คลังให้ยุติโครงการหวยตู้

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ยื่นหนังสือต่อก.คลังให้ยุติโครงการหวยตู้

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ยื่นหนังสือต่อก.คลังให้ยุติโครงการหวยตู้

รูปข่าว : เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ยื่นหนังสือต่อก.คลังให้ยุติโครงการหวยตู้

 เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ยื่นหนังสือต่อก.คลังให้ยุติโครงการหวยตู้ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันรวมตัวแสดงพลังของเยาวชน ประกาศไม่ต้องการหวยตู้ ยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้ยุติโครงการหวยตู้ เพราะเห็นว่าเป็นการยัดเยียดอบายมุขให้กับเยาวชน และสร้างค่านิยมที่ผิด

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการโยนกล่องของขวัญสีดำ เขียนข้อความต่อต้านโครงการหวยตู้ ด้านหน้ากระทรวงการคลัง ของเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เป็นการบอกว่า เยาวชนไม่ต้องการหวยตู้เป็นของขวัญปีใหม่ และสะท้อนให้เห็นว่าการกระทำของผู้ใหญ่ไม่ถูกต้อง

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันประมาณ 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาจาก 4 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยราม วิทยาลัยราชพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เห็นว่าโครงการหวยตู้ จะกระทบกับเด็กเยาวชนและสังคม รวมถึงสร้างค่านิยมที่ผิด และเชื่อว่าหวยตู้ไม่สามารถแก้ปัญหาสลากเกินราคา และหวยใต้ดิน

เครือข่ายเยาวชนกลุ่มนี้ยื่นหนังสือผ่านตัวแทนไปยังนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานฉลากกินแบ่ง เรียกร้องให้ยุติหวยตู้ และนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งในปัจจุบัน ไปฟื้นฟูกลุ่มที่ติดการพนันทุกรูปแบบ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชน ลดละเลิกการพนัน

ซึ่งหากรัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการต่อจะเดินหน้าคัดค้านจนถึงที่สุด โดยจะประสานกับเครือข่ายเยาวชนอื่นๆ และจะยื่นหนังสือต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักฉลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย โดยเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันระบุว่าการจัดทำโครงการหวยตู้รัฐบาล ไม่เคยสอบถามเยาวชน รวมถึงจัดทำประพิจารณ์ ซึ่งเหมือนกันเป็นยัดเยียดอบายมุขให้เยาวชน

การคัดค้านหวยตู้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมีความชัดเจนในการจัดทำโครงการหวยตู้ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อแสนอของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอ และดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายหวยตู้ได้ในต้นปีหน้า


กลับขึ้นด้านบน