"สมเด็จนโรดมสีหมุนี-ราชินีโมนิค" พระราชกุศลอุทิศถวายแด่ "สมเด็จนโรดม สีหนุ" เป็นครั้งสุดท้าย

"สมเด็จนโรดมสีหมุนี-ราชินีโมนิค" พระราชกุศลอุทิศถวายแด่ "สมเด็จนโรดม สีหนุ" เป็นครั้งสุดท้าย

"สมเด็จนโรดมสีหมุนี-ราชินีโมนิค" พระราชกุศลอุทิศถวายแด่ "สมเด็จนโรดม สีหนุ" เป็นครั้งสุดท้าย

รูปข่าว : "สมเด็จนโรดมสีหมุนี-ราชินีโมนิค" พระราชกุศลอุทิศถวายแด่ "สมเด็จนโรดม สีหนุ" เป็นครั้งสุดท้าย

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และสมเด็จพระราชินีโมนิคเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระราชวังเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนโรดมสีหนุร่วมกับพสกนิกร

ค่ำวานนี้(23 ต.ค.)พระสงฆ์นับหมื่นรูปรวมถึงประชาชนชาวกัมพูชา รวมตัวหน้าพระราชวังเขมรินทร์ ในกรุงพนมเปญ เพื่อรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และสมเด็จพระราชินีโมนิค พระราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระราชวังเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ พระราชชนก ร่วมกับพสกนิกร

โดยเมื่อวานนี้(23 ต.ค.) เป็นวันสุดท้ายของการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการพระบรมศพของสมเด็จพระนโรดมสีหนุจะประดิษฐานอยู่ในพระราชวังเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้กำหนดวัน


กลับขึ้นด้านบน