นายกฯขอความร่วมมือชุมนุมวันที่ 28 ต.ค.อยู่ในกรอบกฎหมาย

นายกฯขอความร่วมมือชุมนุมวันที่ 28 ต.ค.อยู่ในกรอบกฎหมาย

นายกฯขอความร่วมมือชุมนุมวันที่ 28 ต.ค.อยู่ในกรอบกฎหมาย

รูปข่าว : นายกฯขอความร่วมมือชุมนุมวันที่ 28 ต.ค.อยู่ในกรอบกฎหมาย

นายกฯขอความร่วมมือชุมนุมวันที่ 28 ต.ค.อยู่ในกรอบกฎหมาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ว่า การประชุมวันนี้เป็นการรวบรวมยุทธศาสตร์ทั้งหมดใน 8 ด้าน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเบื้องต้นจะบูรณาการแผนร่วมกัน จากนั้นให้ทุกกระทรวงดูรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน

ทั้งนี้จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำงานบูรณาร่วมกันในการเชิงลึก นอกจากนี้ต้องมีการขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีความพร้อมและความเข้าใจ รวมถึงความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนว่าเป็นอย่างไรบ้าง
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเกษตร

ดังนั้นในการก้าวเข้าสู่อาเซียนจะต้องมีการพัฒนาในพื้นที่ต้นน้ำด้วย นอกจากนี้ต้องดูเรื่องการเชื่อมโยงกันด้านการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการท่องเที่ยวด้วย ขณะที่บรรยากาศการปรองดองของคนในประเทศก็สิ่งที่สำคัญเพื่อให้ต่างชาติมีความมั่นใจกับบรรยากาศในบ้านเมืองของไทย

ส่วนกรณีที่ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย ประธานองค์กรพิทักษ์สยาม เตรียมจัดชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาล ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การชุมนุมเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่ขอความร่วมมือให้ชุมนุม ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเป็นไปอย่างสงบ ยืนยันพร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธตอบคำถามการปรับคณะรัฐมนตรีว่าจะเกิดขึ้นในขณะนี้หรือไม่


กลับขึ้นด้านบน