เหตุรุนแรงกระทบบรรยากาศการค้า จ.นราธิวาส

เหตุรุนแรงกระทบบรรยากาศการค้า จ.นราธิวาส

เหตุรุนแรงกระทบบรรยากาศการค้า จ.นราธิวาส

รูปข่าว : เหตุรุนแรงกระทบบรรยากาศการค้า จ.นราธิวาส

เหตุรุนแรงกระทบบรรยากาศการค้า จ.นราธิวาส รายได้หลักของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียนั้นมาจากการนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยว โดยมีมูลค่ารวมหลายพันล้านบาทต่อปี แต่เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงใกล้วันครบรอบเหตุการณ์ตากใบ 25 ตุลาคม ทำให้บรรยากาศการค้า และการท่องเที่ยวซบเซาลง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะตามแนวชายแดน และในตัวเมือง หลังเกิดเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบ 8 จุด เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก่อนครบรอบเหตุการณ์ตากใบ 25 ตุลาคม ขณะที่การเดินทางผ่านแดนค่อนข้างเงียบเหงา คนไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียหลายคนเปลี่ยนไปเดินทางเข้าประเทศ ทางด่านอำเภอสุไหงโก-ลกแทน

เหตุที่เกิดขึ้นยังกระทบการค้าชายแดน ไทย-มาเลเซีย ที่ตลาดบ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นตลาดชายแดนสำคัญ ระหว่างอำเภอตากใบกับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ตลาดบ้านตาบาเป็นตลาดค้าชายแดนที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาวมาเลเซียที่ข้ามฝั่งแม่น้ำโกลกนำสินค้ามาขาย แต่เริ่มซบเซาลง หลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 9 คน หนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย

อำเภอสุไหง-โกลก เมืองธุรกิจ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งห่างจากอำเภอตากใบ ไม่มากนัก ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดกลางตัวเมืองสุไหงโกลกหลายครั้ง ผู้ประกอบการหลายคนต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด ร้านอาหารบางแห่งต้องติดกล้องวงจรปิดถึง 5 ตัว เพื่อดูแลความปลอดภัย

จังหวัดนราธิวาส มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีรายได้หลักจากการนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งปกติมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อวัน


กลับขึ้นด้านบน