ส.ส.ท.เลือกกรรมการนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน

ส.ส.ท.เลือกกรรมการนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน

ส.ส.ท.เลือกกรรมการนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน

รูปข่าว : ส.ส.ท.เลือกกรรมการนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน

ส.ส.ท.เลือกกรรมการนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน คณะกรรมการสรรหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. มีมติเลือกประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กสทช. เป็นกรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กสทช.ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นกรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติองค์กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2551 มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยวันนี้ผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติทั้ง 5 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้ประชุม และมีมติเลือกนางสุวรรณา เป็นกรรมการนโยบาย

สำหรับนางสุวรรณา จิตประภัสสร์ อายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารมวลชน ด้านข่าว โดยร่วมงานกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และบางกอกโพสต์ ร่วม 24 ปี

ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักข่าว 3 สมัย ผลงานล่าสุด คือการดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กสทช. และกรรมการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ชุดแรก

หลังจากนี้ ประธานกรรมการสรรหา จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน