หลายจังหวัดภาคอีสานตั้งด่านสกัดเข้มบริเวณชายแดน ป้องกันการสวมสิทธิ์จำนำข้าว

หลายจังหวัดภาคอีสานตั้งด่านสกัดเข้มบริเวณชายแดน ป้องกันการสวมสิทธิ์จำนำข้าว

หลายจังหวัดภาคอีสานตั้งด่านสกัดเข้มบริเวณชายแดน ป้องกันการสวมสิทธิ์จำนำข้าว

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคอีสานตั้งด่านสกัดเข้มบริเวณชายแดน ป้องกันการสวมสิทธิ์จำนำข้าว

หลายจังหวัดภาคอีสานตั้งด่านสกัดเข้มบริเวณชายแดน ป้องกันการสวมสิทธิ์จำนำข้าว การเปิดรับจำนำข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงจังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถเปิดให้บริการแล้ว 13 จุด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่มีการตั้งด่านสกัดเข้มบริเวณชายแดน เพื่อป้องกันการทุจริต ลักลอบนำข้าวต่างชาติเข้ามา

ด่านตรวจหนองเสม็ดตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในสามจุดเสี่ยง ที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ ตั้งจุดตรวจสกัด เพื่อตรวจสอบรถทุกคันที่สัญจรผ่านเส้นทางระหว่างอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ ในโครงการรับจำนำ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน อำเภอโนนดินแดงบ้านกรวด และอำเภอละหานทราย รวมระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

ส่วนการเปิดรับจำนำข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดนครราชสีมาเพียงแห่งเดียว ที่สามารถเปิดจุดรับจำนำข้าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่จากการสำรวจพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา โดยที่อำเภอพิมาย มีเกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการเพียง 16 ตัน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเก็บเกี่ยว และคาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีปริมาณข้าวเพิ่มขึ้น

การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า ขณะนี้มีโรงสีเปิดจุดรับจำนำแล้ว 13 จุด จากทั้งหมด 43 จุด มีข้าวเข้าร่วมโครงการ 475 ตัน ซึ่งแจ้งให้โรงสีทุกแห่งเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำจุดรับจำนำ เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการออกใบประทวน


กลับขึ้นด้านบน