สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน เริ่มรุนแรงขึ้น

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน เริ่มรุนแรงขึ้น

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน เริ่มรุนแรงขึ้น

รูปข่าว : สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน เริ่มรุนแรงขึ้น

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน เริ่มรุนแรงขึ้น เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เตรียมปล่อยน้ำให้ชาวนาอีก 2 สัปดาห์ หลังระดับน้ำที่เก็บกักลดลงอย่างต่อเนื่อง

ชาวนาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เร่งสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้านาข้าว ที่เริ่มแห้งตาย หลังเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เปิดตูระบายน้ำช่วยช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 200,000 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่จะระบายน้ำช่วยเหลือเกษตกรต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ก่อนจะปิดประตูระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง หลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ชาวนาในอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกร้องให้ทางการช่วยเหลือ เมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการเกษตรและผลิตน้ำประปาสำหรับชาวบ้านกว่า 1 พันครัวเรือน ระดับน้ำลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งประสานของบประมาณขุดลอกคลองเพื่อสูบน้ำเข้าอ่างวังลิ้นฟ้า เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ

ส่วนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้ว 12 อำเภอ รุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน