"ดร.รอยล" ระบุ พายุโซนร้อนเซินตินห์ ทำให้เกิดฝนทางอีสาน ช่วยภัยแล้ง

"ดร.รอยล" ระบุ พายุโซนร้อนเซินตินห์ ทำให้เกิดฝนทางอีสาน ช่วยภัยแล้ง

"ดร.รอยล" ระบุ พายุโซนร้อนเซินตินห์ ทำให้เกิดฝนทางอีสาน ช่วยภัยแล้ง

รูปข่าว : "ดร.รอยล" ระบุ พายุโซนร้อนเซินตินห์ ทำให้เกิดฝนทางอีสาน ช่วยภัยแล้ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์ มอบอุปกรณ์สำหรับติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ให้กับหน่วยงานงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ ขณะที่ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ เชื่อว่าพายุโซนร้อนเซินตินห์ จะส่งผลดีให้เกิดฝนตกทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในเวลานี้

นายรอยล จิตรดอน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ ระบุถึงพายุโซนร้อนเซินตินห์ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ว่า กำลังเคลื่อนตัวเข้าทะเลจีนใต้ และมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น จากนั้นเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามและอ่อนกำลังลง ผ่านประเทศลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทั้งนี้จะส่งผลดี ให้มีฝนตกในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยแล้ง

ขณะที่วันนี้ (25ต.ค.55) นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบอุปกรณ์เสำหรับติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศ หรือ Media Box ให้องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง จากก่อนหน้านี้ ได้มอบให้แล้ว 112 แห่งในพื้นที่เสี่ยงภัย

โดยอุปกรณ์นี้ ถูกพัฒนาโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ซึ่งทำงานด้วยการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้จะรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ เช่น สภาพอากาศ คาดการณ์ปริมาณฝน 7 วันล่วงหน้า ปริมาณน้ำในเขื่อนและแม่น้ำลำคลอง


กลับขึ้นด้านบน