กสทช.ประชุมด่วนปมประมูล 3 จีไม่ได้ เหตุกรรมการเดินสายแจงหลายหน่วยงาน

กสทช.ประชุมด่วนปมประมูล 3 จีไม่ได้ เหตุกรรมการเดินสายแจงหลายหน่วยงาน

กสทช.ประชุมด่วนปมประมูล 3 จีไม่ได้ เหตุกรรมการเดินสายแจงหลายหน่วยงาน

รูปข่าว : กสทช.ประชุมด่วนปมประมูล 3 จีไม่ได้ เหตุกรรมการเดินสายแจงหลายหน่วยงาน

กสทช.ประชุมด่วนปมประมูล 3 จีไม่ได้ เหตุกรรมการเดินสายแจงหลายหน่วยงาน ประธานกรรมการ กสทช.ได้รับหนังสือของกรรมการที่ขอให้เรียกประชุมด่วน กรณีการประมูลใบอนุญาต 3 จี แต่ไม่สามารถเรียกประชุมได้ในตอนนี้ เพราะกรรมการหลายคน ติดภารกิจต้องไปชี้แจงต่อหลายหน่วยงาน

ด้านคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ของกสทช. 5 คน ดำเนินการจัดประมูลใบอนุญาต 3 จี ส่อกระทำผิดตามกฏหมายป้องกันการฮั้วประมูล ตามที่มีผู้ร้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ของกสทช. จำนวน 5 คน ประกอบด้วย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม, พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร, นายสุทธิพล ทวีชัยการ , นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และนพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ดำเนินการจัดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3 จี โดยมีนายภักดี โพธิศิริ และนายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้รับผิดชอบ

ตามที่มีผู้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบรวม 5 ราย ได้แก่ นางสุภา รองปลัดกระทรวงการคลัง,นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่น และคณะกรรมาธิการการศึกษา การทุจริตและธรรมภิบาล วุฒิสภา ในประเด็นการจัดประมูลที่ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา การกำหนดราคาตั้งต้นประมูลต่ำ และพฤติกรรมของคณะกรรมการ ว่า เข้าข่ายผิดกฎหมายป้องกันการฮั้วประมูลหรือไม่

และวันนี้ (25 ต.ค.) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมทั้ง 5 คน ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา การทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เพื่อชี้แจ้งข้อเท็จจริงการจัดประมูล โดยมีผู้บริหาร บริษัทเอกชน ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง ร่วมชี้แจงด้วย

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หนึ่งในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ระบุว่า ได้ทำหนังสือถึงประธาน กสทช.วันนี้ เพื่อขอให้เรียกประชุมด่วน เพื่อพิจารณาว่าการรับรองผลประมูลของเฉพาะคณะกรรมการโทรคมนาคม จะขัดต่อกฏหมายหรือไม่ พร้อมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.ระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับจัดประมูล 3 จี นั้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กสทช.เดินสายชี้แจงหน่วยตรวจสอบต่างๆ แล้ว ซึ่งมั่นใจว่ากระบวนการที่ผ่านมา คณะกรรมการโทรคมนาคม ดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่วนการเรียกประชุมด่วน กสทช.ทั้ง11 คน จะต้องขอพิจารณาก่อน เพราะระยะนี้กรรมการหลายคนติดภารกิจ ต้องไปชี้แจงการประมูล 3 จี ต่อหลายหน่วยงาน


กลับขึ้นด้านบน