"ชาวตากใบ" ยังหวังกลับมาเป็นศูนย์กลางค้าชายแดนไทย-มาเลย์

"ชาวตากใบ" ยังหวังกลับมาเป็นศูนย์กลางค้าชายแดนไทย-มาเลย์

"ชาวตากใบ" ยังหวังกลับมาเป็นศูนย์กลางค้าชายแดนไทย-มาเลย์

รูปข่าว : "ชาวตากใบ" ยังหวังกลับมาเป็นศูนย์กลางค้าชายแดนไทย-มาเลย์

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนจะซบเซาลงจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ทำให้ภาครัฐต้องแก้ปัญหาด้วยการเร่งส่งเสริมการค้า-การลงทุน ผ่านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ

   

แม่น้ำตากใบบริเวณบ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห ถูกระบุว่า เป็นจุดที่จะก่อสร้างอุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมต่อจากด่านอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปสู่ประเทศมาเลเซียโครงการนี้ใช้งบกว่า 1,300 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียที่ซบเซามานาน

ยังมีอีก 4 โครงการที่ถือเป็นแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส คือ โครงการตลาดน้ำเกาะยาว โครงการก่อสร้างสถานที่พักสินค้าระหว่างประเทศ การจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง และ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมดล้วนเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทดแทนภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมา

จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นจังหวัดชายแดนไทยมาเลเซียที่เคยมีรายได้จากการค้าและการท่องเที่ยวปีละหลายพันล้านบาท ก่อนจะได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้นักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในสถานการณ์ จากเดิมที่อดีตมีนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกด่านชายแดนตากใบไปยังประเทศมาเลเซียกว่า 1,000 คน/วัน ปัจจุบันกลับลดลงกว่าครึ่ง

การผลักดันให้อำเภอตากใบกลับมาเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจชายแดนโดยเร็ว จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ภาครัฐนำมาแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน