ไทยตกอันดันน่าลงทุนลงมาอยู่ที่อันดับที่ 18 ของโลก

ไทยตกอันดันน่าลงทุนลงมาอยู่ที่อันดับที่ 18 ของโลก

ไทยตกอันดันน่าลงทุนลงมาอยู่ที่อันดับที่ 18 ของโลก

รูปข่าว : ไทยตกอันดันน่าลงทุนลงมาอยู่ที่อันดับที่ 18 ของโลก

ไทยตกอันดันน่าลงทุนลงมาอยู่ที่อันดับที่ 18 ของโลก ประเทศไทย เป็นประเทศที่น่าลงทุน เป็นอันดับที่ 18 ของโลกซึ่งตกลงมา 1 อันดับจากปีที่ผ่านมา จากการจัดอันดับของธนาคารโลก โดยประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในโลกคือ สิงคโปร์

น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยรายงานประจำปีของธนาคารโลกว่าด้วย ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของ 185 ประเทศทั่วโลก หรือ "Doing Business 2013" ว่า ประเทศสิงคโปร์ ยังสามารถครองแชมป์เป็นประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากที่สุดของโลกได้เป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน โดยประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก ตกลงมาหนึ่งอันดับจากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่อันดับ 17

แต่เมื่อมองในกลุ่มเอเชีย ไทยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุน สูงเป็นอันดับที่ 6 รองลงมาจากสิงคโปร์, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, มาเลเซีย และไต้หวัน หรือ อยู่ในอันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน

โดยสาเหตุที่ประเทศไทยยังคงรักษาการเป็น 20 ลำดับแรกของประเทศที่น่าลงทุน แม้จะประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วม เป็นเพราะประเทศไทย มีการปฏิรูปที่สำคัญ 2 ด้าน คือ การเริ่มต้นธุรกิจ สามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น มีจำนวนขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจน้อยลงจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ส่วนด้านการชำระภาษี ก็มีต้นทุนที่น้อยลงจากการลดภาษีนิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 แต่การปฏิรูป และปรับปรุงที่ค่อนข้างล่าช้า ก็ทำให้อันดับโดยรวมในปีนี้ลดลงมา


กลับขึ้นด้านบน