"กรมการบินพลเรือน" เตรียมหารือ 6 สายการบินเช่าเหมาลำ ออกกฏระเบียบการดูแล

"กรมการบินพลเรือน" เตรียมหารือ 6 สายการบินเช่าเหมาลำ ออกกฏระเบียบการดูแล

"กรมการบินพลเรือน" เตรียมหารือ 6 สายการบินเช่าเหมาลำ ออกกฏระเบียบการดูแล

รูปข่าว : "กรมการบินพลเรือน" เตรียมหารือ 6 สายการบินเช่าเหมาลำ ออกกฏระเบียบการดูแล

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบินพีซีแอร์ ทำให้วันนี้ (26ต.ค.55) กรมการบินพลเรือนจะมีการหารือกับ 6 สายการบินที่ให้บริการเช่าเหมาลำ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการบิน และเตรียมออกกฎกระทรวงว่ากำกับดูแลสายการบินเช่าเหมาลำเป็นฉบับแรก เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ส่วนปัญหาว่าพีซีแอร์จะกลับมาให้บริการได้อีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการคลี่คลายปัญหาทุกอย่าง ก่อนที่จะมีต่อใบอนุญาตการบินให้ ซึ่งขณะนี้ปัญหายังอยู่ระหว่างการเจรจาค่าใช้จ่ายค้างชำระกับบริษัทน้ำมัน และตัวแทนการบินที่ประเทศเกาหลีใต้

อธิบดีกรมการบินพลเรือนเดินทางกลับเกาหลีใต้แล้ว โดยมีการตรวจสอบปัญหาของสายการบินพีซีแอร์ ที่ปล่อยให้ผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สนามบินอินชอน มีการหารือกับบริษัทสกายเจ็ท ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และบริษัทแจจิน ซึ่งทำธุรกิจน้ำมัน

ทั้ง 3 บริษัทสามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้ แต่ทั้งนี้สายการบินพีซีแอร์ จะต้องยืนยันสะสางปัญหาทุกอย่างกลับมายังกรมการบินพลเรือน โดยเฉพาะชำระหนี้ค่าน้ำมันที่ยังค้าง จึงจะพิจารณาต่อใบอนุญาตที่จะหมดลงสิ้นเดือนนี้

พีซีแอร์ตกลงกับ จะชำระหนี้ให้กับบริษัทน้ำมัน แจจิน เป็นงวดๆ งวดละประมาณเกือบ 2 ล้านบาท จนครบหนี้ที่ค้างอยู่ 10 ล้านบาท

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพีซีแอร์ แม้กรมการบินพลเรือนระบุว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสายการบินประเภทเช่าเหมาลำเป็นครั้งแรก แต่กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำกับดูแลควบคุมการบินกับสายการบินเช่าเหมาลำเป็นฉบับแรก เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหากเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันขึ้นในอนาคต

ซึ่งวันนี้ (26ต.ค.55) อธิบดีกรมการบินพลเรือน จะหารือกับสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินเช่าเหมาลำ 6 สายการบิน เพื่อทบทวนมาตรการกำกับดูแลสายการบินเหล่านี้ โดยอาจให้รายงานผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง รวมถึงจะเร่งประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการดูแลสิทธิผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะมีข้อบังคับในลักษณะนี้ เข้ามากำกับดูแลธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำ


กลับขึ้นด้านบน