เขื่อนในภาคอีสานงดปล่อยน้ำ กระทบชาวบ้านเนื่องจากแล้งจัด

เขื่อนในภาคอีสานงดปล่อยน้ำ กระทบชาวบ้านเนื่องจากแล้งจัด

เขื่อนในภาคอีสานงดปล่อยน้ำ กระทบชาวบ้านเนื่องจากแล้งจัด

รูปข่าว : เขื่อนในภาคอีสานงดปล่อยน้ำ กระทบชาวบ้านเนื่องจากแล้งจัด

เขื่อนในภาคอีสานงดปล่อยน้ำ กระทบชาวบ้านเนื่องจากแล้งจัด สถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์ ที่เจ้าหน้าที่ระบุว่า มีน้ำเก็บกักเพียงร้อยละ 70 ของความจุเท่านั้น

ชาวบ้าน 9 หมู่บ้านใน ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม ยื่นหนังสือเรียกร้องให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง เปิดประตู ฝายวังยาง เพื่อขอใช้น้ำทำนาปรังที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้ เพราะน้ำในลำชีมีน้อย จำเป็นต้องกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค และบริหารจัดการในช่วงนาปีฤดูกาลหน้า

สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ยังทำให้ต้นข้าวใน จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มแห้งตาย และมีสภาพไม่สมบูรณ์เสียหายไปแล้วกว่า 10,000 ไร่ ชาวนาบางส่วน ตัดสินใจเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด เพื่อป้องกันความเสียหาย ขณะที่ชาวนาในตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ รอบๆ บึงบอระเพ็ด ต้องเสี่ยงทำนารอบใหม่ แม้ขณะนี้โครงการขุดลอกตะกอนดินในบึงบอระเพ็ดยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ดได้ จึงต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหลืออยู่แทน

ส่วนชาวนาตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เร่งสูบน้ำจากคลองธรรมชาติ เข้านาข้าวเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้อง แต่ก็ไม่มั่นใจว่าระดับน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอไปถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือไม่ ขณะที่ชลประทานจังหวัดพิจิตร ประกาศเตือนประชาชนให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากปีนี้น้ำมีน้อยกว่าทุกปี โดยเฉพาะเขื่อนสำคัญ 2 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิตติ์ มีน้ำเก็บกักเพียงร้อยละ 70 เท่านั้นพื้นที่เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน