ชาวนาบุรีรัมย์บางส่วนไม่ร่วมโครงการ "จำนำข้าว" อ้างมีหลายขั้นตอน-ได้เงินช้า

ชาวนาบุรีรัมย์บางส่วนไม่ร่วมโครงการ "จำนำข้าว" อ้างมีหลายขั้นตอน-ได้เงินช้า

ชาวนาบุรีรัมย์บางส่วนไม่ร่วมโครงการ "จำนำข้าว" อ้างมีหลายขั้นตอน-ได้เงินช้า

รูปข่าว : ชาวนาบุรีรัมย์บางส่วนไม่ร่วมโครงการ "จำนำข้าว" อ้างมีหลายขั้นตอน-ได้เงินช้า

ชาวนาบุรีรัมย์บางส่วนไม่ร่วมโครงการ ชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์ต้องนำข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำ เนื่องจากขณะนี้โรงสีเกือบ 20 แห่ง ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติของเจ้าหน้าที่

ชาวนาในอำเภอสตึกิ แคนดง และ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงต้องนำข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เนื่องจากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง ยังไม่สามารถเปิดรับจำนำได้ เพราะยังอยู่ในระหว่างการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

ชาวนาส่วนใหญ่ บอกว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล มีหลายขั้นตอนและได้รับเงินล่าช้าถึงแม้จะรับซื้อข้าวเปลือกถึงกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งแตกต่างจากโรงสีนอกโครงการที่รับซื้อกิโลกรัมละ 14 บาท 80 สตางค์ และไม่ต้องผ่านการหักสิ่งเจือปน ไม่ต้องวัดความชื้น และ มีความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ทำความเข้าใจกับตัวแทนเกษตรกร ตำรวจ และข้าราชการ ที่เตรียมเข้าไปประจำจุดตามโรงสีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 28 แห่ง ซึ่งในวันนี้ ( 26 ต.ค.)  มีโรงสีเปิดรับจำนำข้าวเพียง 2 จุด เพราะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ขณะนี้มีชาวนาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100,000 รายจากพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,350,000 ไร่ แต่คาดว่า ปริมาณข้าวเปลือกจะลดน้อยลงเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง


กลับขึ้นด้านบน