นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรีประชุมครม.ไทย-เวียดนาม

นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรีประชุมครม.ไทย-เวียดนาม

นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรีประชุมครม.ไทย-เวียดนาม

รูปข่าว : นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรีประชุมครม.ไทย-เวียดนาม

นายกฯพร้อมคณะรัฐมนตรีประชุมครม.ไทย-เวียดนาม นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี 8 กระทรวง ประชุม ครม.ร่วมไทย-เวียดนาม ที่กรุงฮานอย หลังว่างเว้นมา 8 ปี นับตั้งแต่การประชุมครั้งแรก เมื่อปี 2547 สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร โดยการประชุมครั้งนี้เตรียมกระชับความร่วมมือกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวอาเซียน

รายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" วันนี้เผยแพร่เทปบันทึกของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก่อนออกเดินทางประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสาระสำคัญของการประชุมว่า จะเป็นการเพิ่มความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุนจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวอาเซียน พร้อมขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ขณะที่การประชุมร่วมครม.ไทย-เวียดนามนั้น ขณะนี้นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 8 กระทรวง ร่วมประชุมแล้ว โดยสาระการประชุมครั้งนี้ เน้นการหารือความร่วมมือใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มการเมือง และความมั่นคง แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการหารือกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวและการส่งออก ตลอดจนการพัฒนาด้านคมนาคม และการหารือกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการส่งเสริม ด้านวัฒนธรรม และการศึกษา

ก่อนเดินทางกลับครม.ไทยและเวียดนามจะร่วมลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ประกอบด้วย "จ้อยซ์เสตทเม้นท์"ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ และ"ไทยแลนด์ เวียดนาม ซีเคียวริตี้ เอ้าม์ลุค" ระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม และ MOU เพื่อจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ทั้งนี้ การประชุม ครม.ไทยและเวียดนาม

ทั้งนี้มีข้อสังเกตเกิดขึ้นว่า รัฐมนตรีที่ร่วมคณะการประชุมนั้น โดยทั้งหมดเป็นรัฐมนตรีที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีการแต่งตั้งปรับเปลี่ยน ครม. หรือ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ซึ่งเหตุผลหนึ่ง คือการป้องกันปัญหาด้านกฎหมายที่จะตามมา เนื่องจากอยู่ระหว่างการสับเปลี่ยนหน้าที่ แต่อีกกรณีหนึ่งก็มีกระแสว่าเกิดจากความพลาดหวังในตำแหน่ง จึงขอยกเลิกที่จะร่วมคณะไปด้วย อย่างไรก็ตามกาประชุม ครม.ร่วมไทย-เวียดนาม ว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า 8 ปีแล้ว โดยครั้งแรกเกิดขึ้น เมื่อปี 2547 ที่นครดานัง และจังหวัดนครพนม ในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน