สสส.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 พ.ย.นี้

สสส.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 พ.ย.นี้

สสส.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 พ.ย.นี้

รูปข่าว : สสส.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 พ.ย.นี้

สสส.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 พ.ย.นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น หลังพบประเทศไทยมีอัตราส่วนการออกกำลังกายต่ำกว่าทั่วโลก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวจัดงาน " วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2555 Thai Health Day Run 2012 " พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และปฏิบัติต่อเนื่องจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน

รศ.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. เปิดเผยว่า การเดิน - วิ่ง 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ แต่ปัจจุบันพบว่า อัตราส่วนการออกกำลังกายของคนไทยอยู่ในระดับที่ต่ำไม่ถึงร้อยละ 30 ของประชากรที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และขยับขึ้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับทั่วโลกอย่างประเทศสิงคโปร์ แคนาดา ซึ่งอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40 ขึ้นไป นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงพบว่าอัตราส่วนผู้มีน้ำหนักเกิน และเป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงร้อยละ 40

ขณะที่สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรุงเทพมหานครส่งเสริมปัจจัยสิ่งแวดล้อดด้านสุขภาพให้มากกว่านี้ เช่น การปรับปรุงบาทวิถีให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และควรเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายให้มากขึ้น ทั้งในสวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สสส.ตั้งเป้าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน และมีนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 คน


กลับขึ้นด้านบน