"ประธานกบอ."ยันสถานการณ์ภัยแล้งไม่รุนแรง

"ประธานกบอ."ยันสถานการณ์ภัยแล้งไม่รุนแรง

"ประธานกบอ."ยันสถานการณ์ภัยแล้งไม่รุนแรง

รูปข่าว : "ประธานกบอ."ยันสถานการณ์ภัยแล้งไม่รุนแรง

นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ระบุ พายุโซนร้อนเซินตินห์ จะเป็นพายุลูกสุดท้ายของปีนี้ พร้อมยืนยันสถานการณ์ภัยแล้งไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมระบุมีอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำน้อย และได้เร่งดำเนินการจัดทำฝนเทียมแก้ปัญหาแล้ว

ในรายการ"รัฐบาลยิ่งลักษณ์"ช่วงหนึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการรับมือภัยแล้งของรัฐบาล โดยยืนยันว่า ยังไม่มีแนวโน้มภัยแล้งว่าจะรุนแรง แต่อาจมีบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำน้อย โดยรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว

นายปลอดประสพ ระบุว่า การบริหารจัดการปัญหาได้ยึดหลักเสมอภาค เน้นการทำฝนเทียม บริหารจัดการน้ำ และมีแนวทางช่วยเหลือภาคการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย โดยขอให้ประชาชนพร้อมปรับตัวกับช่วงสภาวะเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ และเชื่อมั่นว่าพายุโซนร้อนเซินตินห์ น่าจะเป็นพายุลูกสุดท่ายในปีนี้ โดยจะผ่านเข้าสู่เวียดนามก่อน และน่าจะส่งผลดีกับไทยในการเพิ่มความชื้นและช่วยในการทำฝนเทียม

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวย้ำว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดที่มีปัญหาภัยแล้ง ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ คือ น้ำเพื่อการเกษตร,น้ำกินน้ำใช้ และน้ำในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยลงไปถึงระดับหมู่บ้านแล้ว รวมถึงการพิจารณาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และการจัดการน้ำในหลักวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน