"กรมวิชาการเกษตร"จัดฟังความเห็น ก่อนขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร

"กรมวิชาการเกษตร"จัดฟังความเห็น ก่อนขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร

"กรมวิชาการเกษตร"จัดฟังความเห็น ก่อนขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร

รูปข่าว : "กรมวิชาการเกษตร"จัดฟังความเห็น ก่อนขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร

กรมวิชาการเกษตรเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเคมีเกษตรร้ายแรง 4 ชนิด หลังถูกภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกตว่าทำงานเอื้อประโยชน์ให้เอกชนมากกว่าผู้บริโภค

ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายกำกับวัตถุอันตรายฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2554 ทำให้เคมีเกษตรกว่า 20,000 รายการ ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการทดสอบความเป็นพิษ ก่อนขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรใหม่

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า มีผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรร้ายแรง 4 ชนิด ได้แก่ คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น และเมโทมิล แล้ว 121 รายการ ซึ่งสารทั้ง 4 ชนิดนิยมใช้ใน ข้าว พืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือ แตงโม ถั่วฝักยาว รวมถึงไม้ดอกบางชนิด กรมวิชาการเกษตรระบุ จะประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทั้ง 4 ชนิดในเร็วๆนี้ หลังภาคประชาชนและองค์กรเพื่อผู้บริโภค ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเคมีเกษตร และละเลยความปลอดภัยผู้บริโภค โดยย้ำจะรับฟังความเห็นอย่างรอบคอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการวัตุอันตราย พิจารณาอนุญาตให้ใช้สารเคมีทั้ง 4 ชนิดได้ หรือระงับใช้

ก่อนหน้านี้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานรัฐ ทั้งกรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการและตัวแทนภาคประชาชน เห็นว่า ควรระงับการใช้เคมีเกษตรดังกล่าว เพราะเป็นพิษสะสมระยะยาวสูง และนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ ทั้งอาการทางระบบประสาทและโรคมะเร็ง ทั้งนี้หลายประเทศ รวมถึงประเทศในอาเซียน ต่างระงับการใช้เคมีเกษตรเหล่านี้แล้ว


กลับขึ้นด้านบน