เกษตรกรจ.นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด

เกษตรกรจ.นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด

เกษตรกรจ.นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด

รูปข่าว : เกษตรกรจ.นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด

เกษตรกรจ.นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับอากาศแปรปรวน ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่มีปริมาณเหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุอ่าง โดยเฉพาะจ.นครสวรรค์เกษตรกรสวนมะพร้าวน้ำหอมได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด

เกษตรกรในต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กำลังได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำระบาด ในสวนมะพร้าวน้ำหอม เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งประกอบกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้หนอนหัวดำระบาดอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด กำลังประสานขอแตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอนมาควบคุมการระบาดแล้ว

ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ลดลงต่อเนื่องทำให้ชาวบ้าน ต.นครชุม ออกตกปลาที่ฝายท่อทองแดงเป็นจำนวนมาก ก่อนนำมาจำหน่ายโดยเฉพาะปลาค้าวมีราคาตกกิโลกรัมละ 200 บาท ส่วนปลาเทโพกิโลกรัมละประมาณ 70 บาท เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ นำกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณฝายห้วยทับ อ.ห้วยทับทัน จำนวนกว่า 20 จุด หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและใหญ่ ลดเหลือเพียงร้อยละ 50 ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมนำน้ำดื่มออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว

เช่นเดียวกับระดับน้ำในแม่น้ำโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำลดต่ำลงจากตลิ่งกว่า 10 เมตร ทำให้เกิดเกาะกลางน้ำ ชาวประมงพื้นบ้านต้องหยุดออกหาปลา จากที่ก่อนหน้านี้สามารถจับขายปลาสร้างรายได้วันละ 1,000 บาท ล่าสุดเหลือเพียงวันละประมาณ 300 บาท


กลับขึ้นด้านบน