"ไทย-เวียดนาม"ลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับร่วมมือด้านความมั่นคง-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม

"ไทย-เวียดนาม"ลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับร่วมมือด้านความมั่นคง-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม

"ไทย-เวียดนาม"ลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับร่วมมือด้านความมั่นคง-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม

รูปข่าว : "ไทย-เวียดนาม"ลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับร่วมมือด้านความมั่นคง-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม

ผลการประชุมครม.ร่วมไทย-เวียดนาม ได้ข้อสรุปตรงกันและลงนามเอกสารสำคัญ รวม 3 ฉบับ เพื่อความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และนายเหวียน เติ๊น สุง" เห็นชอบร่วมส่งออกข้าวและยางพารา เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา


ภายหลังการร่วมหารือทวิภาคี ระหว่าง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย และ นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ก็ได้ร่วมลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ประกอบด้วย จ้อยซ์ เสตทเม้นท์ หรือการแถลงการณ์ร่วมกันไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ,ไทยแลนด์ เวียดนาม ซีเคียวริตี้ เอ้าทลุค หรือการแถลงการร่วมว่าด้วยวิสัยทัศน์ความมั่นคง ไทย-เวียดนาม ปี 2555 ถึง 2559 และ เอ็มโอยู ว่าด้วยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

จากนั้นได้แถลงข่าวร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้ง 2 ประเทศตกลงร่วมกันที่จะให้ความร่วมมือการส่งออกข้าว และยางพารา เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาไม่ให้ตกต่ำ และพร้อมให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาค

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน โดยด้านความมั่นคง เห็นชอบร่วมกันที่ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดใช้ราชอาณาจักรในการต่อต้านประเทศซึ่งกันและกัน รวมถึงขยายและส่งเสริมความร่วมมือป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ส่วนด้านเศรษฐกิจจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเติบโตร้อยละ 20 ซึ่งประมาณการไว้ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558

การเดินทางเยือนเวียดนามของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี 8 กระทรวง ที่กรุงฮานอย เป็นการประชุมหลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลากว่า 8 ปี นับตั้งแต่การประชุมครั้งแรก เมื่อปี 2547 ที่นครดานัง และจังหวัดนครพนม ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน