โพลเห็น ปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ไม่ส่งผลต่อรัฐบาล

โพลเห็น ปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ไม่ส่งผลต่อรัฐบาล

โพลเห็น ปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ไม่ส่งผลต่อรัฐบาล

รูปข่าว : โพลเห็น ปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ไม่ส่งผลต่อรัฐบาล

โพลเห็น ปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 ไม่ส่งผลต่อรัฐบาล ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ 3 ทั้งของสวนดุสิตโพล และ เอแบคโพล สอดคล้องกันว่า การปรับคณะรัฐมนตรีไม่ส่งผลใดๆ ต่อรัฐบาล นั่นคือ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 โดยส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมือง โดยมุมมองการปรับคณะรัฐมนตรีส่งผลดีต่อพรรคเพื่อไทย ในแง่ของรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ผลเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งจากผู้ที่พลาดตำแหน่ง

ขณะเดียวกันเห็นว่าผลดีที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ คือ ได้ตรวจสอบรัฐบาลต่อ แต่ส่วนผลเสียอาจทำให้ค้านยาก ขณะที่ผลดีที่มีต่อประชาชน ได้แก่รัฐบาลจะทำงานได้ดีขึ้น และผลเสีย คือความเบื่อหน่าย และการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกัน

ด้านผลสำรวจความหวังของสาธารณชน การปรับคณะรัฐมนตรีกับการยึดอำนาจรัฐบาล โดยสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การปรับคณะรัฐมนตรีจะไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาล เพราะคิดว่าก็จะเหมือนเดิม แต่ผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.3 ให้โอกาสรัฐบาลทำงานต่อไป โดยอาศัยกระบวนการยุติธรรม สร้างความหวัง มากกว่าการยึดอำนาจ ขณะที่ร้อยละ62.6 สนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง


กลับขึ้นด้านบน