นักธรณีวิทยาคาดเนปาลมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง 160 ปีข้างหน้า

นักธรณีวิทยาคาดเนปาลมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง 160 ปีข้างหน้า

นักธรณีวิทยาคาดเนปาลมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง 160 ปีข้างหน้า

รูปข่าว : นักธรณีวิทยาคาดเนปาลมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง 160 ปีข้างหน้า

นักธรณีวิทยาคาดเนปาลมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง 160 ปีข้างหน้า นักวิชาการด้านแผ่นดินไหว คาดการณ์ว่า เนปาลมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งในอีก 160 -180 ปีข้างหน้า

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในแนวโค้งเทือกเขาหิมาลัยช่วง 500 ปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนที่อยู่ใกล้กับกรุงกาฐมาณฑุ กลุ่มรอยเลื่อนนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวรวม 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 เกิดห่างจากครั้งแรก 164 ปี ส่วนครั้งล่าสุดเกิดห่างจากครั้งที่ 2 เวลา 182 ปี จึงเชื่อว่า เนปาลมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งในอีก 160 - 180 ปีข้างหน้า

สำหรับกลุ่มรอยเลื่อนอื่นในแนวโค้งเทือกเขาหิมาลัยที่มีความเสี่ยงจะเกิดแผ่นดินไหว ศ.ธนวัฒน์ กล่าวว่า มีอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มรอยเลื่อนด้านทิศตะวันออกของประเทศภูฏานและกลุ่มรอยเลื่อนที่ต่อกับรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย เพราะทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังไม่มีการปลดปล่อยพลังงานมานานกว่า 60 ปี

นอกจากนี้ ศ.ธนวัฒน์ ยังยืนยันว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลไม่มีผลต่อรอยเลื่อนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะอยู่คนละกลุ่มรอยเลื่อนและแนวแรงในการเคลื่อนตัวอยู่คนละทิศทาง ส่วนแผ่นดินไหวที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา น่าจะเกิดจากการกระตุ้นของการมุดตัวบริเวณทะเลอันดามัน


กลับขึ้นด้านบน