นักสูบหน้าใหม่ยังเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน-กม.ใหม่ปรับอายุซื้อบุหรี่ต้องมากกว่า 20 ปี

นักสูบหน้าใหม่ยังเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน-กม.ใหม่ปรับอายุซื้อบุหรี่ต้องมากกว่า 20 ปี

นักสูบหน้าใหม่ยังเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน-กม.ใหม่ปรับอายุซื้อบุหรี่ต้องมากกว่า 20 ปี

รูปข่าว : นักสูบหน้าใหม่ยังเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน-กม.ใหม่ปรับอายุซื้อบุหรี่ต้องมากกว่า 20 ปี

นักสูบหน้าใหม่ยังเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน-กม.ใหม่ปรับอายุซื้อบุหรี่ต้องมากกว่า 20 ปี กว่า 20 ปี แล้วที่ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมยาสูบใช้ถึง 2 ฉบับคือ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ปี 2535 แต่ไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทำให้จำนวนนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านคน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ มีการกำหนดอายุผู้ขายบุหรี่ ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นครั้งแรก หลังพบว่า เด็กและเยาวชน กลายเป็นผู้ค้าบุหรี่ อย่างแพร่หลาย

เจ้าของร้านซำแห่งหนึ่งหยิบบุหรี่ทั้งชนิดซองและแบ่งมวนขายให้กับลูกค้าตามปกติ โดยไม่สอบถามอายุ หรือขอตรวจบัตรประชาชน ทั้งๆ ที่เห็นได้ว่าผู้ซื้อที่ทำทีไปซื้อบุหรี่เป็นเยาวชน และมีอายุเพียง 16 ปี เท่านั้น

ทีมข่าวไทยพีบีเอสได้ตรวจสอบร้านซำในพื้นที่ใกล้เคียงกันอีก 2-3 ร้าน ก็พบว่าเยาวชนคนเดิมสามารถซื้อบุหรี่ได้อย่างง่ายดาย โดยเจ้าของร้านไม่ได้ท้วงติงหรือตั้งข้อสังเกตใดๆ นี่สะท้อนว่า กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับปัจจุบัน ที่ห้ามขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง ร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ ในมาตรา 27 จึงปรับเป็นห้ามขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี และเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000บาท

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บอกว่า เหตุผลที่ต้องเพิ่มอายุผู้ซื้อบุหรี่ เพราะอายุเฉลี่ยผู้ติดบุหรี่จะเริ่มจากอายุ 17 - 18 ปี และหลังจากอายุ 20 ปี มีอัตราการติดบุหรี่น้อยมาก และยังปรับให้สอดคล้องกับสินค้าประเภทเดียวกันอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยอมรับว่า เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ เพราะไทยยังมีปัญหาด้านการบังคับใช้

เยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์กทม. มองว่า เนื้อหาสาระในร่างกฎหมายยาสูบฉบับใหม่นี้มีความรัดกุม และมุ่งหวังจะช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพ ลดอัตราการตายจากการติดบุหรี่สะสมของเยาวชนได้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจัง ร้านค้าต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม และมีจิตสำนึกไม่ขายบุหรี่ให้เด็ก เพราะผลสำรวจ ระบุชัดว่า แรงจูงใจที่ทำให้เด็กเยาวชนติดบุหรี่คือการทดลองสูบตามเพื่อน ถึงร้อยละ 85 บุหรี่หาซื้อง่าย โดยเฉพาะร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ รวมถึงเพื่อนรุ่นพี่ ที่นำมาขายถึงในโรงเรียน และพบด้วยว่า โรงเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กเยาวชนสูบบุหรี่มากที่สุดถึง ร้อยละ 79


กลับขึ้นด้านบน