นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ชี้กฎหมายพม่ายังไม่เอื้อต่อการลงทุน

นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ชี้กฎหมายพม่ายังไม่เอื้อต่อการลงทุน

นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ชี้กฎหมายพม่ายังไม่เอื้อต่อการลงทุน

รูปข่าว : นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ชี้กฎหมายพม่ายังไม่เอื้อต่อการลงทุน

นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ชี้กฎหมายพม่ายังไม่เอื้อต่อการลงทุน นักธุรกิจและผู้ประกอบการของไทยเห็นว่าแม้พม่าจะเปิดประเทศ แต่ขณะนี้ยังคงมีปัญหาด้านกฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อลงทุนได้อย่างเต็มที่

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานและเลขาธิการสภาธุรกิจไทย- พม่า กล่าวในงานเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การวิเคราะห์กฎหมายการลงทุนในพม่าฉบับใหม่ โอกาสของผู้ประกอบการไทย" ว่า กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ยังไม่เอื้อต่อการลงทุนมากนัก เช่น สัดส่วนห้ามถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 จากเดิมลงทุนได้ 100% ซึ่งนักธุรกิจไทยกังวลเรื่องความชัดเจนของกฏหมาย โดยเฉพาะการเช่าที่ดิน ระเบียบข้อบังคับยังเปลี่ยนแปลงบ่อย และการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังเห็นว่าพม่า ยังมีปัญหาระบบศาลของที่ไม่เป็นสากล และหน่วยงานด้านการลงทุนของพม่ายังขาดประสิทธิภาพ

ด้านนายธันวา มหิทธิวาณิชชา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย ชี้ว่า กฏหมายการลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่ของพม่า จะมีการนำเอากฏหมายธุรกิจต่างด้าวและส่งเสริมการลงทุนมารวมเป็นฉบับเดียว แต่กฏหมายฉบับนี้ ระบุให้การค้าผ่านพรมแดนทางบกเป็นกิจการที่ต้องห้ามสำหรับต่างชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าไทยบริเวณชายแดน

ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติ กังวลต่อกฎหมายฉบับใหม่ เพราะขาดความชัดเจนเกี่ยวกับประเภทธุรกิจต้องห้ามสำหรับการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งอาจถูกตีความอย่างกว้างๆ จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน