ชาวชลบุรีจัดแข่ง "วิ่งควาย" สืบทอดประเพณีก่อนออกพรรษา

ชาวชลบุรีจัดแข่ง "วิ่งควาย" สืบทอดประเพณีก่อนออกพรรษา

ชาวชลบุรีจัดแข่ง "วิ่งควาย" สืบทอดประเพณีก่อนออกพรรษา

รูปข่าว : ชาวชลบุรีจัดแข่ง "วิ่งควาย" สืบทอดประเพณีก่อนออกพรรษา

ชาวชลบุรีจัดแข่ง ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาถึง 141 ปี โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำก่อนวันออกพรรษา หรือ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งนอกจากจะเป็นประเพณีเก่าแก่ยาวนานยังมีกุศโลบายในการรักษาพันธุ์ควายไทย ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นของไทยอีกทางหนึ่งด้วย

แม้สนามแข่งขันวิ่งควายจะแตกต่างออกไปจากในอดีต แต่ประเพณีวิ่งควายที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาถึง 141 ปี ยังคงได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้จัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้เข้าแข่งขัน ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับประเพณีวิ่งความเกิดขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มีการบันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษา และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทอดพระเนตรประเพณีวิ่งควายเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2455

ส่วนในปีนี้งานประเพณีวิ่งควายได้ใช้ชื่อกระบือไทยกระบือโลก เนื่องจากเป็นการแข่งขันวิ่งควายเป็นหนึ่งเดียวในโลก


กลับขึ้นด้านบน