หลายจังหวัดทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

หลายจังหวัดทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

หลายจังหวัดทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

รูปข่าว : หลายจังหวัดทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

หลายจังหวัดทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ชาวนาในจ.อุดรธานี กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนต้องซื้อน้ำไปใช้หล่อเลี้ยงแปลงนาข้าวทดแทน ขณะที่ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ยืนยัน สภาพอากาศในขณะนี้ยังไม่เอื้ออำนวย สำหรับการขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

สถานการณ์ภัยแล้งในจ.พิษณุโลกเริ่มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะชาวไร่ถั่วลิสง และไร่ถั่วเหลือง ในต.ปลัดแรด อ.บางระกำ กำลังได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ชาวไร่ต้องใช้น้ำประปามาใช้รดแทน ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างจ.พิษณุโลก ยังคงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาประจำหน่วยแต่อย่างใด

นายอาคเนย์ บุญเลิศ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ที่รับผิดชอบ 10 จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ระบุว่า ได้ปิดศูนย์การทำฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 14 เดือนกันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนเทียม เพราะจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนนำความเย็นมาโดยไม่มีความชื้น จึงไม่สามารถทำฝนได้ และถ้าหากทำไปก็จะเสียสารเคมีโดยเปล่าประโยชน์ จึงยังไม่มีแผนการทำฝนเทียมในระยะนี้

เช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็ได้ปิดศูนย์ในการช่วยเหลือ และทำฝนหลวงทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศความชื้นในอากาศไม่เพียงพอ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเครื่องบินคาราแวน ซี 208 จำนวน 2 ลำ ขึ้นบินทำฝนเทียมในบริเวณอ.พล จ.ขอนแก่น และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ทำให้ล่าสุดมีฝนตกลงมาในหลายอำเภอของจ.กาฬสินธุ์ และคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกครอบคลุมหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเติมน้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ส่วนที่จ.อุดรธานีเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำ ภาค 3 ออกสำรวจนาข้าวของชาวบ้านไพรจาน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนชาวบ้านต้องซื้อน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในแปลงนา

ส่วนในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยแล้งทั้ง 12 อำเภอ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หลังมีนาข้าวได้รับความเสียหายจากภัยแล้งแล้วเกือบ 4 แสนไร่


กลับขึ้นด้านบน