"กทม.- สสส."จัดกฐินปลอดเหล้า หวังเปลี่ยนค่านิยมการดื่มเหล้า

"กทม.- สสส."จัดกฐินปลอดเหล้า หวังเปลี่ยนค่านิยมการดื่มเหล้า

"กทม.- สสส."จัดกฐินปลอดเหล้า หวังเปลี่ยนค่านิยมการดื่มเหล้า

รูปข่าว : "กทม.- สสส."จัดกฐินปลอดเหล้า หวังเปลี่ยนค่านิยมการดื่มเหล้า

กรุงเทพมหานครและสสส. ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญ ปลอดเหล้า ทั่วกรุงเทพมหานคร หวังให้ประชาชนเปลี่ยนค่านิยมใหม่ เนื่องจากการจัดงานปลอดเหล้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30,000 บาทต่องาน

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมงานบุญ ประเพณีปลอดเหล้า ชาวกทม.ทำได้ ใช้กฏหมายเป็นตัวช่วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญงานบุญออกพรรษาทอดกฐิน-ผ้าป่า โดยปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น

หลังพบว่าประชาชนนิยมใช้โอกาสช่วงเทศกาลนี้ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ภาพลักษณ์งานบุญประเพณีอันดีงามถูกมองไปในทางที่ไม่ดีซึ่งกทม.จะกำชับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดงานบุญทอดกฐินผ้าป่าปลอดเหล้า

รวมทั้ง เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนรับรู้ เกี่ยวกับกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 31 ที่ห้ามขายห้ามดื่มสุราในวัดหรือศาสนสถานและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามดื่มสุราบนรถทุกชนิด ซึ่งจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง

ด้านนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า คนไทยดื่มเหล้าติดอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี และยังกลายเป็นตลาดอันดับ 3 ของวิสกี้ยี่ห้อดังระดับโลก ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังมองว่า การดื่มเหล้าในงานบุญเป็นเรื่องปกติ ไม่เกี่ยวกับบุญบาป และเห็นว่า การมีสุราทำให้งานเกิดความสนุก หรือ กลัวแขกมาร่วมงานดูถูก

จากการสำรวจเมื่อปี 2553 โดยศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ ยังพบ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 24.3 ยังนิยมดื่มในงานทอดกฐิน และร้อยละ 19.5 นิยมดื่มในงานทอดผ้าป่า นอกจากนี้ข้อมูลงานวิจัย ยังยืนยันชัดเจนว่า หากจัดงานกฐิน ผ้าป่า โดยไม่มีเหล้า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเหล้าลงได้ถึง 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือประมาณ 10,000 - 30,000บาทต่องาน


กลับขึ้นด้านบน