ผลักดันติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ อ.องครักษ์ ภายใน 5 ปี

ผลักดันติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ อ.องครักษ์ ภายใน 5 ปี

ผลักดันติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ อ.องครักษ์ ภายใน 5 ปี

รูปข่าว : ผลักดันติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ อ.องครักษ์ ภายใน 5 ปี

ผลักดันติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ อ.องครักษ์ ภายใน 5 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ฟื้นโครงการศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องค์รักษ์ คาดว่าจะติดตั้งเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องใหม่ได้ภายใน 5 ปี โดยอ้างว่าเครื่องที่ใช้งานอยู่ไม่เพียงพอความต้องการ และใกล้หมดอายุการใช้งาน

ครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องนี้ ตั้งอยู่ที่อาคารด้านหลังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวของประเทศไทย ซึ่งใช้งานมาครบ 50 ปี ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เผยว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูขนาด 2 เมกกะวัตต์เครื่องนี้จะมีอายุใช้งานต่อไปได้อีกประมาณ 5 ปีเท่านั้น เพราะไม่มีการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องรุ่นนี้ ซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่ทั่วโลกเลิกใช้ไปแล้ว และที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่สำรองไว้

นายสิริพล เชื้ออินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เห็นควรที่จะฟื้นโครงการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องใหม่ ซึ่งก่อสร้างอาคารรองรับไว้หมดแล้วที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และมีแผนจะติดตั้งเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ถูกชาวบ้านคัดค้าน ทำให้ต้องหยุดโครงการไว้ และต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์

การติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องใหม่ ต้องจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และทำประชาพิจารณ์ใหม่ แต่ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เชื่อว่าประชาชนจะให้การยอมรับมากขึ้น เพราะจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต เช่นการทดสอบการทนต่อรังสีของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องค์รักษ์ มีแผนติดตั้งเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ขนาด 10 เมกกะวัตต์ แต่ถูกต่อต้าน เนื่องจากมีข้อมูลว่าตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว และชาวบ้านไม่มั่นใจในมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุม


กลับขึ้นด้านบน