"ศาลปกครอง"สั่ง"กทม."ชดใช้ค่าเสียหายญาติผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ซานติก้า

"ศาลปกครอง"สั่ง"กทม."ชดใช้ค่าเสียหายญาติผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ซานติก้า

"ศาลปกครอง"สั่ง"กทม."ชดใช้ค่าเสียหายญาติผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ซานติก้า

รูปข่าว : "ศาลปกครอง"สั่ง"กทม."ชดใช้ค่าเสียหายญาติผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ซานติก้า

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ โดยปล่อยปละละเลยไม่มีการตรวจสถานบริการให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

นางเอสเตอร์ เยียน เชน เลาพิกานน์ พร้อมผู้ฟ้องคดี 12 คน ได้เข้าฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีพิพาท กับ กรุงเทพมหานคร กรณีเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ โดยเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

โดยศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา ให้กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 12 คน ในจำนวน ร้อยละ 20 ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้เสียหายเรียกร้อง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษา เนื่องจากศาลเห็นว่า คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหลายส่วน และเห็นว่ากรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการปล่อยปละละเลย การตรวจตราสถานบันเทิงซานติก้า ผับ จนทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง จึงมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานคร ชดใช้ค่าเสียหาย

นางมาลี ถนอมปัญญารักษ์ 1 ในญาติของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบสถานบันเทิง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว กลับปัดความรับผิดชอบ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องมีความเข้มงวดเรื่องใบอนุญาตและการตรวจสอบสถานบันเทิง ส่วนคดีความทางแพ่งที่ผ่านมา ไม่สามารถตกลงเรื่องชดเชยค่าเสียหายกับนายวิสุข เสร็จสวัสดิ์ หรือ เฮียขาว ผู้บริหารซานติก้า ผับ ซึ่งยืนยันว่าทางครอบครัวผู้เสียหายจะขอดำเนินความทางแพ่งให้ถึงที่สุด

คดีนี้นางเอสเตอร์ เยียน เชน เลาพิกานน์ กับญาติผู้เสียหายได้ฟ้อง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมโครงสร้างอาคาร ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปิดเป็นสถานบริการซานติก้าผับ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงและปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกระกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 จนเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร ทำให้บุตรและทายาทของผู้ฟ้องคดีทั้ง 12 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต


กลับขึ้นด้านบน