"ทีดีอาร์ไอ" ย้ำ รัฐบาลควรยกเลิกโครงการนโยบายรับจำนำข้าว

"ทีดีอาร์ไอ" ย้ำ รัฐบาลควรยกเลิกโครงการนโยบายรับจำนำข้าว

"ทีดีอาร์ไอ" ย้ำ รัฐบาลควรยกเลิกโครงการนโยบายรับจำนำข้าว

รูปข่าว : "ทีดีอาร์ไอ" ย้ำ รัฐบาลควรยกเลิกโครงการนโยบายรับจำนำข้าว

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ยังคงตอกย้ำจุดยืน ที่ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายรับจำนำข้าว เนื่องจากมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และหากยังดำเนินโครงการต่อเนื่องจะเป็นภาระทางการคลังของประเทศ และสร้างหนี้ก้อนใหญ่ให้กับประเทศ

นักวิชาการผู้ประกอบการ รวมถึงตัวแทนเกษตร ร่วมสัมมนาระดมสมอง "ภาพอนาคตเศรษฐกิจข้าวไทย" ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิต การบริโภค การค้า และการตลาดของข้าวไทย รวมถึงผลกระทบจากการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาล

ในส่วนของทีดีอาร์ไอเห็นว่า โครงการรับจำนำกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย และมีการทุจริตกันมาก โดยเฉพาะขั้นตอนการระบายข้าว ซึ่งรัฐบาลนำเงินภาษีประชาชนมาซื้อข้าวกักตุน แต่ไม่สามารถระบายข้าวได้ ทำให้ขาดทุน และอาจกลายเป็นหนี้ก้อนโต โดยหากดำเนินการต่อไป จะทำให้ขาดทุนปีละไม่ต่อกว่า 1 แสนล้านบาทซึ่ง รัฐบาลควรหยุดโครงการรับจำนำข้าว โดยอาจค่อย ๆ ทะยอยดำเนินการ

ทั้งนี้ทีดีอาร์ไอ เห็นว่า รัฐบาลควรจะเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตร ใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุน และส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพมากขึ้น เพราะผู้บริโภคจะหันมานิยมคุณภาพข้าวที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเอเชีย ซึ่งภายหลังการสัมมนา ทีดีอาร์ไอจะรวบรวมข้อสรุป และทำนโยบายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน โดย 3 เดือนสุดท้ายที่เหลือของปี จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 5 - 7 แสนตัน


กลับขึ้นด้านบน