ผู้เสียหายจากการคลอดลูกร้องสาธารณสุข รพ.รัฐ-เอกชนไม่รับผิดชอบ

ผู้เสียหายจากการคลอดลูกร้องสาธารณสุข รพ.รัฐ-เอกชนไม่รับผิดชอบ

ผู้เสียหายจากการคลอดลูกร้องสาธารณสุข รพ.รัฐ-เอกชนไม่รับผิดชอบ

รูปข่าว : ผู้เสียหายจากการคลอดลูกร้องสาธารณสุข รพ.รัฐ-เอกชนไม่รับผิดชอบ

ผู้เสียหายจากการคลอดลูกร้องสาธารณสุข รพ.รัฐ-เอกชนไม่รับผิดชอบ กลุ่มผู้เสียหายจากความผิดพลาดทางการแพทย์เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความเป็นธรรมกรณีโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนไม่รับผิดชอบกรณีการคลอดบุตรเสียชีวิต และบางรายระบุว่าบุตรติดเชื้อเอชไอวีจากการให้เลือดของโรงพยาบาล

กลุ่มผู้เสียหายทางการแพทย์เข้าร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงสาธารณสุขขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรักษาพยาบาลก่อนคลอด และหลังคลอดของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ผู้เสียหายบางรายคลอดบุตรออกมาแล้วเสียชีวิต โดยแพทย์แจ้งว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ หรือ แจ้งว่าเสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ แพทย์ระบุว่าเด็กมีสุขภาพแข็งแรง

ขณะที่ผู้เสียหายบางรายระบุว่าโรงพยาบาลให้เลือดกับบุตรที่คลอดก่อนกำหนดแล้วตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีในภายหลัง โดยกรณีทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ได้แสดงความรับผิดชอบ

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเอาไว้ โดยยืนยันจะให้ความเป็นธรรม และเยียวยาตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และหากพบโรงพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


กลับขึ้นด้านบน