มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หนุนกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่เพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หนุนกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่เพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หนุนกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่เพิ่ม

รูปข่าว : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หนุนกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่เพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หนุนกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่เพิ่ม เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอให้กรุงเทพมหานคร จัดเก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่ เพิ่มขึ้นเป็นซองละ1บาท 86 สตางค์ เหมือนกับในต่างจังหวัดบางแห่ง ซึ่งการจัดเก็บจะทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีนี้มากถึง 353 ล้านบาทต่อปี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนข้อเสนอของนางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่จะให้กระทรวงมหาดไทย แก้กฎหมายเพื่อเก็บภาษีบุหรี่ท้องถิ่นให้กับกทม. แต่ควรจะเก็บมวนละ 9.3 สตางค์ แทนที่จะเสนอเก็บเพียง 5 สตางค์ต่อมวน เนื่องจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เก็บภาษีบุหรี่ท้องถิ่นมานานแล้ว และอัตราการจัดเก็บล่าสุด เท่ากับมวนละ 9.3 สตางค์หรือ 1.86 บาทต่อซอง ทั่วประเทศ ดังนั้น กทม. ซึ่งมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ จึงไม่ควรที่เก็บภาษีบุหรี่ท้องถิ่นในอัตราที่ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ

ข้อมูลการสำรวจล่าสุดปี 2554 กทม. มีผู้สูบบุหรี่ 9.3 แสนคน เฉลี่ยสูบคนละ 11.2 มวนต่อวัน จะคิดเป็น 10.4 ล้านมวนต่อวัน หรือ 52 ล้านซองต่อวัน ซึ่งหาก กทม. เก็บภาษีบุหรี่ท้องถิ่นมวนละ 9.3 สตางค์หรือซองละ 1.86 บาทต่อซอง จะทำให้มีรายได้จากภาษีส่วนนี้มากถึง 353 ล้านบาทต่อปี เนื่องแต่ละวันจะมีประชาชนจากปริมณฑลเข้ามาใช้ชีวิตใน กทม.และซื้อบุหรี่ ทำให้อัตราการซื้อบุหรี่ในกทม.เพิ่มขึ้น เหนือจากประชากรในกทม.

การเก็บภาษีท้องถิ่นกทม.ซองละ 1.86 บาท เปรียบเทียบกับนครนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกา ที่เก็บภาษีบุหรี่มหานครนิวยอร์ก ซองละ 1.5 ดอลลาร์ เพิ่มเติมจากภาษีรัฐนิวยอร์กซองละ 4.35ดอลลาร์ และภาษีรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเท่ากับ6.85 ดอลลาร์ และราคาขายปลีกบุหรี่ต่อซองเฉลี่ยเท่ากับ10.8 ดอลลาร์ นับว่าภาษีบุหรี่ซิกาแรตที่จัดเก็บใน กทม.ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ๆ และสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งนอกจากจะทำให้ กทม. มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ แล้ว ยังทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลงด้วย


กลับขึ้นด้านบน