คณะนักเรียนชนะเลิศแข่งขัน "ความคิดสร้างสรรค์" ที่เกาหลีเดินทางถึงไทยแล้ว

คณะนักเรียนชนะเลิศแข่งขัน "ความคิดสร้างสรรค์" ที่เกาหลีเดินทางถึงไทยแล้ว

คณะนักเรียนชนะเลิศแข่งขัน "ความคิดสร้างสรรค์" ที่เกาหลีเดินทางถึงไทยแล้ว

รูปข่าว : คณะนักเรียนชนะเลิศแข่งขัน "ความคิดสร้างสรรค์" ที่เกาหลีเดินทางถึงไทยแล้ว

คณะนักเรียนชนะเลิศแข่งขัน เด็กนักเรียนไทยเดินทางกลับแล้วหลังชนะเลิศรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ประเทศเกาหลี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศติตต่อกัน

คณะนักเรียน และ อาจารย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ไปร่วมการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์โลก ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สถาบัน KAIST เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังชนะการแข่งขันได้รับ 3 รางวัล ใน 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน Long term ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และ รางวัลชมเชย ส่วนประเภทครูและบุคคลภายนอก Short term ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

น.ส.กังษตา พิบูลย์นุรักษ์ อาจารย์ผู้ฝึกสอน เปิดเผยว่า การแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยในปีนี้โจทย์ที่คณะกรรมการตั้งขึ้นเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้านมนุษยธรรม ซึ่งเด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอและตอบคำถามคณะกรรมการเป็นภาษาอังกฤษ จึงอาจเกิดความประหม่าบ้างเนื่องจากคู่แข่ง 50 ทีม จาก 8 ประเทศทั่วโลก เป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

แต่ทั้ง ด.ญ.นภัสกร นิ่มเจริญวงศ์ และ ด.ญ.เบญญาภรณ์ เมนทะราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่วน ด.ญ.ชนากานต์ กรสัมพันธ์ และ ด.ญ.ภูรดา ธนะสุวัฒน์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 คน เป็นนักเรียนของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอํารุงจังหวัดชลบุรี ที่ชนะได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันรายการนี้อีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน