หวั่นเปิด "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"บุหรี่นอกทะลักเข้าไทย

หวั่นเปิด "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"บุหรี่นอกทะลักเข้าไทย

หวั่นเปิด "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"บุหรี่นอกทะลักเข้าไทย

รูปข่าว : หวั่นเปิด "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"บุหรี่นอกทะลักเข้าไทย

หวั่นเปิด กระแสคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ที่เข้าใจผิดคิดว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะจำกัดผลผลิตและพื้นที่การปลูก และทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว คณะกรรมการปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมาย ยืนยันว่า ไม่มีเนื้อหาส่วนใดของร่างกฎหมายที่จะกระทบต่อเกษตรกร ตรงกันข้ามยังช่วยควบคุมบริษัทบุหรี่ข้ามชาติไม่ให้เข้ามารุกตลาดในเมืองไทย

วาสนา มังคละ เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ใส่ปุ๋ยแปลงยาสูบที่ลงแปลงปลูกเป็นครั้งแรก การปลูกใบยาสูบ โรงบ่มยาจะลงทุนให้ทุกอย่าง พร้อมทั้งรับประกันราคาที่แน่นอน ทำให้เธอตัดสินใจปลูกใบยาสูบแทนการปลูกสวนผัก ที่ผลผลผลิตและราคาที่ไม่แน่นอน

ความพยายามในการผลักดันร่างกฎหมายควบคุมการบริโภค ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ กังวลว่า หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ อาจกระทบต่ออาชีพของพวกเขาในช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานยาสูบ, กลุ่มเกษตรกร, ชาวไร่ยาสูบกว่า 200 คนจึงชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ สร้างความเข้าใจผิดให้กับกลุ่มเกษตรกร ว่าจะเป็นการจำกัดผลผลิตบีบบังคับให้เกษตรกรขาดรายได้ และอาจนำไปสู่การจำกัดพื้นที่ปลูกยาสูบภายใน 5 ปีข้างหน้า ทั้งที่มาตรา 39 ของร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายต้องมีส่วนประกอบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้ผลิตต้องแจ้งรายการส่วนประกอบทั้งหมด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาส่วนใด ที่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ แต่เน้นไปที่การสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ และอาจเป็นผลดีสำหรับผู้ผลิตบุหรี่ในประเทศ

นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นห่วงว่า ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย เป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมบุหรี่ต่างประเทศ โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากการลดภาษีนำเข้าบุหรี่จะทำให้บุหรี่ต่างประเทศราคาถูก แพร่หลายในประเทศมากขึ้น

สำหรับร่างกฎหมายควบคุมกรบริโภคยาสูบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ หลังทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดจากทั่วประเทศ ซึ่งจะได้ข้อสรุปร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ ภายในเดือน พ.ย.นี้ จากนั้นประมาณต้นปีหน้า (2556) จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบและจะเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป


กลับขึ้นด้านบน