นักอนุรักษ์เร่งให้รื้อถอนสวนปาล์ม-ยางพารา รุกที่ป่า จ.กระบี่

นักอนุรักษ์เร่งให้รื้อถอนสวนปาล์ม-ยางพารา รุกที่ป่า จ.กระบี่

นักอนุรักษ์เร่งให้รื้อถอนสวนปาล์ม-ยางพารา รุกที่ป่า จ.กระบี่

รูปข่าว : นักอนุรักษ์เร่งให้รื้อถอนสวนปาล์ม-ยางพารา รุกที่ป่า จ.กระบี่

นักอนุรักษ์เร่งให้รื้อถอนสวนปาล์ม-ยางพารา รุกที่ป่า จ.กระบี่ ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้จังหวัดกระบี่ เรียกร้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รื้อถอนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราที่เหลืออีกกว่า 100 ไร่ หลังมีการประกาศใช้มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยการให้อำนาจในการรื้อถอนทำลาย ขณะนี้เวลาล่วงเลยมานานเกือบ 2 ปี แต่ยังมีการปล่อยให้นายทุนเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต

ร.ต.ระวิ แพรกเมือง ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าไม้จังหวัดกระบี่ เข้าพบนายสมชาย จิตรหลัง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่า สำนักป่าไม้เขตกระบี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่อง ฝั่งตะวันตก ในตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังพบยังมีการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการดำเนินอย่างจริงจัง กับเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา จำนวน 6 แปลง เนื้อที่กว่า 100 ไร่ แม้จะมีการประกาศใช้ มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้อำนาจเจ้าพนักงานทำการรื้อถอนและทำลายผลสิน ภายใน 60 วัน แต่ผ่านมาประมาณ 2 ปีแล้ว กลับไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

ด้านนายสมชาย จิตรหลัง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่า สำนักป่าไม้เขตกระบี่ ชี้แจงว่า สวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทำการตรวจยึดตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 11 แปลง ขณะนี้ได้รื้อถอนทำลายไปแล้ว 5 แปลง ส่วนที่เหลืออีก 6 แปลง ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องรอให้ฝ่ายปกครอง คืออำเภอเมือง ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการรื้อถอนก่อน แต่นายสุนทร เครือหลี จ่าจังหวัดกระบี่ ยืนยัน การตั้งคณะกรรมการมีขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรการรื้อถอน เมื่อต้นปี 2554 และแปลงที่เหลือควรเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานป่าไม้ ในการบังคับใช้อย่างเด็ดขาด เพราะล่าสุดยังมีนายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์กับส่วนที่เหลืออยู่


กลับขึ้นด้านบน