ชลประทานพิจิตรเตรียมรับมือภัยแล้ง หลังเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ชลประทานพิจิตรเตรียมรับมือภัยแล้ง หลังเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ชลประทานพิจิตรเตรียมรับมือภัยแล้ง หลังเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

รูปข่าว : ชลประทานพิจิตรเตรียมรับมือภัยแล้ง หลังเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ชลประทานพิจิตรเตรียมรับมือภัยแล้ง หลังเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ นายอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ยืนยันว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่น่าจะเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งปีนี้ โดยขณะนี้ได้ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาการทะเลาะแย้งน้ำ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน

นายประพาส คงแตง นายอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เข้าตรวจสอบอ่างเก็บน้ำนาหว่าน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เพื่อสำรวจปริมาณน้ำในอ่าง ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีน้ำอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่าง จึงมั่นใจว่าจะเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปีนี้ /ส่วนการเรียกประชุมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมและตำบลทับไทร อำเภอสากเหล็กเมื่อสองวันก่อนนั้น ก็เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะแย่งน้ำ เนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนพื้นที่นี้มีชาวบ้านทะเลาะแย่งน้ำทำนาจนเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง

ขณะเดียวกันทางอำเภอสากเหล็ก ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านใช้น้ำอย่างประหยัด งดการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย โดยให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน อย่างเช่น ถั่วเหลือง และแตงโม ซึ่งเชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุเผชิญหน้าเรื่องการแย้งน้ำขึ้นอย่างแน่นอน

ล่าสุดหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ทำให้สำนักงานชลประทานจังหวัดพิจิตร จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือชาวนา

สำหรับจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า 2 .15 ล้านไร่ แต่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เพียงกว่า 3.6 แสนไร่ เท่านั้น จึงทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร จึงส่งผลให้จังหวัดพิจิตรประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี


กลับขึ้นด้านบน