สปช.พร้อมฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.พร้อมฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.พร้อมฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สปช.พร้อมฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.พร้อมฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันปฏิรูปประเทศไทยยอมรับจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญคือพลเมืองเป็นใหญ่ พร้อมสนับสนุนการทำประชามติ ขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ยืนยันก่อนสรุปคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนั้น จะเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในทุกช่องทาง โดยวันที่ 15 พ.ค.นี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองจะเปิดเสวนาประเด็นการเมือง

จากนี้ไปจนถึงวันที่ 25 พ.ค.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรฒน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะเปิดรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน ซึ่งไม่เพียงแค่สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พรรคการเมืองและประชาชนด้วย โดยเฉพาะการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนถึงขณะนี้มีสถิติประชาชนสนับสนุนผ่าน เว็บไซต์ พลเมืองเสวนา (www.citizenforum.in.th)

สอดคล้องกับนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ เชื่อว่าในอีก 2 สัปดาห์คำขอแปรญัตติจะชัดเจนและสรุปยื่นต่อประธาน สปช. เพื่อส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 25 พ.ค.ได้ ซึ่งระหว่างนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดรับฟังความเห็นจากภายนอก โดยในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จะเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น ระหว่างประชาชนและตัวแทนพรรคการเมือง ที่รัฐสภา เพื่อให้ความเห็นมีความครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อไม่ให้คำขอแก้ไขเป็นเพียงความเห็นของ สปช. เพียงฝ่ายเดียว จึงเตรียมเชิญพรรคการเมือง ทั้ง 74 พรรคเข้าร่วมด้วย

ขณะที่สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายสุริยะใส กตะศิลา ในฐานะผู้อำนวยการ ให้ความเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของร่างรัฐธรรมนูญ..ร่างแรกนี้ ซึ่งข้อดีนั้น ระบุถึงหลักคิดเรื่อง "พลเมืองเป็นใหญ่" ซึ่งถือเป็นความกล้าหาญในการวางโครงสร้างอำนาจใหม่และเพิ่มการมีส่วนรวมทางตรงให้กับประชาชน ส่วนข้อด้อย ชี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเนื้อหาที่ไว้วางใจให้อำนาจภาคราชการมากเกินไป ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งทำให้การปฏิรูปล้มเหลวมาโดยตลอด

พร้อมระบุว่า รู้สึกกังวลในอำนาจของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยเฉพาะเงื่อนไขการให้อำนาจเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ซึ่งควรเขียนจำกัดประเภทของคดีให้ชัดเจน เพราะการเขียนเปิดทางไว้แบบกว้าง จะนำมาซึ่งความหวาดระแวง ต่อต้านและคัดค้านได้ และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไว้ ก็สนับสนุนให้จัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 


กลับขึ้นด้านบน