เครือข่ายพลเมืองสงขลาหารือเฝ้าระวังติดตามสารกัมมันตรังสี

เครือข่ายพลเมืองสงขลาหารือเฝ้าระวังติดตามสารกัมมันตรังสี

เครือข่ายพลเมืองสงขลาหารือเฝ้าระวังติดตามสารกัมมันตรังสี

รูปข่าว : เครือข่ายพลเมืองสงขลาหารือเฝ้าระวังติดตามสารกัมมันตรังสี

เครือข่ายพลเมืองสงขลาหารือเฝ้าระวังติดตามสารกัมมันตรังสี เครือข่ายพลเมืองสงขลาเตรียมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสารกัมมันตรังสีในพื้นที่ที่มีมากกว่า 29 แห่ง ให้การจัดเก็บ และขนย้ายเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะที่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้เวลาบริษัทชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซี เอสเอ ในการย้ายที่จัดเก็บกัมมันตรังสีจากพื้นที่เดิม ซึ่งอยู่ในแหล่งชุมชนกลางตัวเมือง จังหวัดสงขลา ไปยังคลังน้ำมันอำเภอสิงหนคร ภายใน 1 ปี

กรณีชาวชุมชนศรีสุดา เขตเทศบาลนครสงขลา กังวลถึงผลกระทบและความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสี 77 ชนิด ซึ่งบริษัทชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซี เอสเอ จัดเก็บในย่านชุมชน นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยันว่าบริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ฯ ได้ขออนุญาตครอบครองกัมมันตรังสีอย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานที่จัดเก็บอยู่ใจกลางชุมชน จึงแจ้งให้ทางบริษัทฯ เคลื่อนย้ายสารกัมมันตรังสีออกจากพื้นที่ทั้งหมดภายใน 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในคลังน้ำมันในอำเภอสิงหนครเป็นสถานที่จัดเก็บแห่งใหม่ ซึ่งระหว่างนี้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะออกใบอนุญาตครอบครองกัมมันตรังสีเป็นการชั่วคราวให้กับทางบริษัทฯ ในส่วนใบอนุญาตถือครองบางส่วนที่หมดอายุ

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวอีกว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะส่งเจ้าหน้าที่ประชุมทำความเข้าใจกับเทศบาลนครสงขลา และประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อเท็จจริง รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทชลัมเบอร์เจอร์ฯ

ขณะเดียวกัน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะสั่งการให้บริษัทชลัมเบอร์เจอร์ฯ ติดป้ายเตือนพื้นที่อันตรายให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการเคลื่อนย้ายกัมมันตรังสีด้วยรถคอนเทนเนอร์ ต้องติดป้ายคำเตือนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทได้ขออนุญาตไว้ และจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสถานประกอบที่ขออนุญาตครอบครองกัมมันตรังสีเพิ่มขึ้นจากปีละ 1 ครั้งเป็นปีละ 2 ครั้ง

เครือข่ายพลเมืองสงขลาเตรียมประชุมหารือสถานการณ์การจัดเก็บ และใช้สารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในจังหวัดมากถึง 29 แห่ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายติดตามเฝ้าระวังการใช้สารกัมมันรังสีตามมาตรฐานของสำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือไอเออีเอ หลังพบว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย อาทิ นำแหล่งเก็บกัมมันตรังสีมาไว้ในชุมชน ไม่ติดป้ายแสดงพื้นที่กัมมันตรังสี รวมถึงรถบรรทุกสารกัมมันตรังสี ก็ไม่ได้ติดป้ายแสดงเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน