ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ให้พม่าครั้งแรกใน 25 ปี จำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ให้พม่าครั้งแรกใน 25 ปี จำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ให้พม่าครั้งแรกใน 25 ปี จำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รูปข่าว : ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ให้พม่าครั้งแรกใน 25 ปี จำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ให้พม่าครั้งแรกใน 25 ปี จำนวน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ยืมให้พม่าครั้งแรกในรอบ 25 ปี เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,400 ล้านบาท

ประเทศพม่ากู้ยืมเงินจำนวนนี้เพื่อนำไปใช้สร้างสาธารณูปโภคอย่างเช่นถนน สะพาน โรงเรียนและสถานพยาบาล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปีที่ธนาคารโลกยอมให้พม่ากู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากในอนาคตพม่าสามารถใช้คืนหนี้ที่พ้นกำหนดชำระได้ ธนาคารโลกก็จะให้เงินกู้ยืมก้อนใหม่มูลค่า 165 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,950 ล้านบาท

การให้กู้ยืมเงินในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลพลเรือนของพม่าได้ปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ,มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับประชาชนและสื่อมวลชนมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ขานรับการเปลี่ยนแปลงของพม่าด้วยการยกเลิกมาตราการการคว่ำบาตร


กลับขึ้นด้านบน