รัฐมนตรีชุดใหม่มอบนโยบายวันแรก เน้นสานต่อโครงการเดิม

รัฐมนตรีชุดใหม่มอบนโยบายวันแรก เน้นสานต่อโครงการเดิม

รัฐมนตรีชุดใหม่มอบนโยบายวันแรก เน้นสานต่อโครงการเดิม

รูปข่าว : รัฐมนตรีชุดใหม่มอบนโยบายวันแรก เน้นสานต่อโครงการเดิม

รัฐมนตรีชุดใหม่มอบนโยบายวันแรก เน้นสานต่อโครงการเดิม รัฐมนตรีในหลายกระทรวง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและกระทรวงด้านสังคม เข้าทำงานเป็นวันแรก และ ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการ โดยส่วนใหญ่เป็นการสานต่อนโยบายเดิมของรัฐบาล

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบดอกไม้ให้กับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าทำงานเป็นวันแรก โดยนายวิทยา เชื่อว่าการทำงานของรัฐมนตรีคนใหม่จะไม่มีปัญหา และจะสานต่อนโยบายเดิมได้ เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ทั้งนี้ได้ฝากให้สานต่อการวางโครงการการบริหารงานภายใน สปสช. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมบูรณาการสิทธิประโยชน์ 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคต่อไป พร้อมทั้งขยายสิทธิผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยไต และฝากให้พัฒนาคุณภาพบุคคลากรสาธารณสุข ผลิตบุคคลากรให้เพียงพอ

ขณะที่ นพ.ประดิษฐ บอกว่าจะสานต่อนโยบายเดิมให้เกิดความต่อเนื่อง โดยงานเร่งด่วนจะพัฒนานโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ให้มีความมั่นคงมากขึ้น และหาแนวทางลดความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้ ขณะเดียวกันจะปฏิรูปการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นระบบ ด้วยการแบ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพและหน่วยงานวางระบบกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อบริหารงานให้เป็นระบบมากขึ้น

ที่กระทรวงคมนาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต และ นายประเสิรฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ระบบราง ซึ่งจะมีการลงทุนจำนวนมากในระยะ 5 - 10 ปี นี้ ส่วนงานที่ต้องสานต่อลำดับแรก คือ การก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สาย การจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ จะเร่งพัฒนาระบบขนส่งให้เชื่อมโยงกับภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี

ขณะที่นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ต้องการผลักดัน สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ หรือ เกษตรกรที่มีองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา ให้เกิดขึ้นจริงในไทย

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ศิลปชีพ สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งช่วยดูแลราคาสินค้า ซึ่งจะนำแนวทางการดูแลราคาสินค้าจากกระทรวงเกษตรฯมาปรับใช้

นายณัฐวุฒิยืนยันว่าการดูแลราคายางในกระทรวงเกษตรฯที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จแม้จะไม่ได้ราคาตามเป้าหมาย แต่ได้สร้างมาตรการดูแลระยะยาวไว้หลายยุทธศาสตร์


กลับขึ้นด้านบน