นายกฯแบ่งงาน"ครม.ยิ่งลักษณ์3" พร้อมรับผิดชอบงานความมั่นคง

นายกฯแบ่งงาน"ครม.ยิ่งลักษณ์3" พร้อมรับผิดชอบงานความมั่นคง

นายกฯแบ่งงาน"ครม.ยิ่งลักษณ์3" พร้อมรับผิดชอบงานความมั่นคง

รูปข่าว : นายกฯแบ่งงาน"ครม.ยิ่งลักษณ์3" พร้อมรับผิดชอบงานความมั่นคง

นายกฯแบ่งงาน ที่ประชุม ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 นัดแรก เห็นชอบแต่งตั้งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน รวม 49 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันได้แบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 ตำแหน่ง โดยนายกรัฐมนตรีจะดูงานด้านความมั่นคงด้วยตัวเอง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ และได้เห็นชอบแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน โดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกฯ คนที่ 1 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ คนที่ 2 ดูแลงานด้านความสัมพันธ์ในประเทศ และระหว่างประเทศ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกฯ คนที่ 3 ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ

นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองนายกฯ คนที่ 4 ดูแลงานด้านการบริหารจัดการน้ำ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ คนที่ 5 ดูแลงานด้านระบบการศึกษา และนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกฯ คนที่ 6 ดูแลงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้กำกับดูแลด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม ทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เพิ่มด้วย

ขณะที่การแบ่งงานของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ จะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และนายวราเทพ รัตนากร จะกำกับดูแล อสมท. พร้อมกันนั้นได้มอบหมายให้ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เห็นชอบคำสั่งแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองอีกรวม 49 ตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิดรัฐมนตรีตามสายงานที่รับผิดชอบ


กลับขึ้นด้านบน